Odabrane reči Svemogućeg Boga

Ova knjiga sadrži odabrane reči Svemogućeg Boga o Njegovom delu, koje svedoče o pojavi i delu Boga Svemogućeg u Doba carstva. Na osnovu njih će svi oni koji čeznu za Božjom pojavom spoznati da se Gospod Isus odavno vratio na belim oblacima i da je On Svemogući Bog, Hristos poslednjih dana – Jagnje iz proročanstva u Knjizi Otkrivenja, koje je otvorilo svitak i polomilo sedam pečata.

Izjave Hrista

Preuzmi

Povežite se sa nama preko Mesindžera