Readings-on-knowing-God-selections

O spoznaji Boga (odlomci)

Slušajte čitanja reči Svemogućeg Boga, pa ćete iz Njegovog dela i reči, kao i iz naravi koju On izražava, upoznati Božji identitet, Božji status i Božju suštinu. Tada ćete poverovati da je Hristos poslednjih dana – Svemogući Bog – Onaj koji vlada svim stvarima.

Dodatni sadržaji
Rezultati pretrage
  • Sve

Povežite se sa nama preko Mesindžera