A Guidebook for Faith

Broj članaka: 7

Zbogom danima jurnjave za novcem

Rođen sam u siromašnoj porodici, gde su moji bezazleni i vredni roditelji izdržavali porodicu obrađujući zemlju. Kao dete, video sam kako bogati ljudi…

Više ne živim zbog novca

Kad sam bila mlađa, moja porodica je bila vrlo siromašna. Naši rođaci i komšije su nas gledali s omalovažavanjem i komšijska deca se nisu igrala sa mn…

Kako sam napustio siguran posao

Rođen sam u siromašnoj i zaostaloj seoskoj porodici. Još dok sam bio dete, moj otac je zahtevao da marljivo učim, kako bih u budućnosti mogao da upiše…

Šta su mi novac i status zapravo uradili?

Rođena sam u razorenoj porodici. Kad je majka bila trudna sa mnom, otac je pobegao sa drugom ženom. Majka se mnogo mučila da odgoji šestoro dece i mog…

Pravi izbor

Rođen sam u zabačenom planinskom selu, u porodici nekoliko generacija zemljoradnika. Dok sam išao u školu, majka bi me često opominjala: „Naša porodic…

Povežite se sa nama preko Mesindžera