Najnoviji članci

Svedočenja o životnim iskustvima

Dodatni sadržaji

Moja priča o radu sa novim vernikom

U aprilu 2020, izabrana sam da služim kao crkveni đakon. U početku sam bila prilično nervozna i brinula sam da ću loše vršiti dužnost, ali zahvaljujuć…

Pogledajte dodatne sadržaje

Svedočenja o povratku Bogu

Dodatni sadržaji

Obrti i preokreti na mom putu do Boga

Postala sam hrišćanin 2000. godine. Južnokorejski pastori bi nam prilično često držali propovedi. Tokom jedne službe, pastor nam je pročitao jedan pas…

Bekstvo od fabrikovanih glasina

U oktobru 2016. godine, došao sam u Njujork u SAD, a kasnije sam kršten u ime Gospoda Isusa u kineskoj crkvi i postao hrišćanin. Ali nakon više od god…

Pogledajte dodatne sadržaje

Pisane propovedi

Dodatni sadržaji
Pogledajte dodatne sadržaje

Vera i život

Dodatni sadržaji
Pogledajte dodatne sadržaje

Povežite se sa nama preko Mesindžera