Bekstvo od fabrikovanih glasina

јул 6, 2023

U oktobru 2016. godine, došao sam u Njujork u SAD, a kasnije sam kršten u ime Gospoda Isusa u kineskoj crkvi i postao hrišćanin. Ali nakon više od godinu dana u crkvi, jedino što sam naučio je kako da se molim i pevam himne, ali moje znanje o Bogu i razumevanje Biblije bili su površni, zbog čega sam bio razočaran. Stoga sam često sâm tražio propovedi na Jutjubu kako bih razumeo volju Gospoda.

U martu 2018. godine, upoznao sam nekoliko braće i sestara u Njujorku i saznao mnoge istine i tajne za koje nisam znao dok nisam počeo da se sastajem i razgovaram sa njima, kao što je priča u pozadini Biblije, šta je ovaploćenje, šta je spasenje, razlika između pravog i lažnog Hrista, razlika između Božjeg dela i dela čoveka i tako dalje. To mi je otvorilo oči i mnogo sam time dobio. Zaista sam uživao u tim okupljanjima. Na jednom okupljanju, brat Brajs je pročitao puno reči kojih nema u Bibliji. To me je veoma iznenadilo i pitao sam čije su to reči. Rekao je da su to reči Svemogućeg Boga, Hrista poslednjih dana. Kad sam čuo ime „Svemogući Bog“, bio sam šokiran. Pastor i starešine su nas neprestano upozoravali da nemamo nikakav kontakt sa Crkvom Svemogućeg Boga. Rekli su da oni veruju u osobu, a ne u Isusa Hrista. Usplahirio sam se i postao toliko zabrinut da nisam mogao da sedim mirno. Nisam registrovao ništa od onog što je Brajs rekao nakon toga, već sam se izvinio i napustio sastanak.

Kad sam se vratio kući, okretao sam se u krevetu i nisam mogao da zaspim jer su mi se scene sa okupljanja sa članovima Crkve Svemogućeg Boga neprestano pojavljivale u glavi. Ono što su govorili bilo je prosvetljeno i praktično i veoma korisno za mene. Ali dok sam ležao u krevetu, u ušima mi je odzvanjalo ono što su pastor i starešine govorili o Crkvi Svemogućeg Boga. Bio sam uznemiren i nisam znao koga da slušam. Uzeo sam telefon i otišao na veb-sajt kojem najviše verujem, na Vikipediju, da vidim kako je opisana Crkva Svemogućeg Boga. Kad sam pročitao na Vikipediji da je Crkvu osnovala osoba, da je to bila organizacija ljudi pre nego Božja crkva, i neke uznemirujuće negativne izveštaje KPK-a, odmah sam se unervozio i više se nisam usudio da slušam ono što su govorili. Nameravao sam da uklonim sve njihove kontakt podatke, ali baš u trenutku kad sam hteo da ih izbrišem, setio sam se kako sam se slagao sa njima. Bili su pošteni, puni ljubavi i strpljenja za druge i divio sam se njihovom karakteru, načinu života i načinu na koji su govorili. O njima sam imao samo dobre utiske. Nisu bili ni nalik onom što sam video na internetu. Zato sam zastao. Ali previše sam verovao Vikipediji, tako da sam nakon promišljanja, ipak odlučio da obrišem sve svoje kontakte iz Crkve Svemogućeg Boga i da kažem Bratu Piteru, koji je zajedno sa mnom istraživao delo Svemogućeg Boga. Brat Piter je rekao da je dočekivanje Gospoda važna stvar koju moramo ozbiljno shvatiti i ubedio me da ne sudim nesmotreno, već da se više molim i tražim da me Gospod vodi… Bio sam potpuno zbunjen i razmišljao: „Ono što on priča ima smisla. Dočekivanje Gospoda je važna stvar prema kojoj se mora ozbiljno ophoditi. Ako je Svemogući Bog Gospod Isus koji se vratio, i ja to ne istražim, zar neću propustiti svoju priliku da dočekam Gospoda?“ Zato sam se molio Gospodu: „Gospode! Trenutno sam veoma zbunjen. Propovedi Crkve Svemogućeg Boga su zaista podsticajne imnogo sam time dobio. Ali Vikipedija kaže da je to ljudska organizacija, a ne Božja crkva. Gospode! Ne mogu zdravo da rasuđujem. Bojim se da sam otišao stramputicom i molim Te da mi ukažeš na pravi put.“

Jednog dana, na putu ka crkvi, jedna sestra mi je ispričala priču: „Jedan vernik u Gospoda je jednom zamolio Boga da ga spase u vreme krize, pa mu je Bog pružio tri prilike da bude spasen, ali je on svaku propustio. Rekao je: ’Ne. Već sam se molio Gospodu. Gospod će me spasiti.’ Nakon smrti shvatio je da mu je Bog obezbedio te tri prilike i da ga je sopstvena nemogućnost da ih iskoristi doveo do smrti.“ U crkvi sam bio iznenađen kad sam čuo pastora kako priča istu tu priču. Bio sam šokiran i pomislio sam: „To je neverovatno! Dvoje ljudi mi je u jednom danu ispričalo istu priču, i reklo mi da iskoristim svoju priliku da me Bog spase. Da li mi to Gospod govori da nastavim da istražujem delo Svemogućeg Boga?“ Stoga sam odlučio da nastavim da istražujem Istočnu munju.

Pozvao sam Brajsa i podelio sa njim svoju zbunjenost. Rekao sam: „Znam da postoji istina u onom što govoriš i da je to delo Svetog Duha. To mi je zaista pomoglo. Ali sam na Vikipediji video da je Crkvu Svemogućeg Boga osnovao čovek po imenu Đao, da je to organizacija ljudi, a ne Božja crkva. Takođe postoji puno negativnih izveštaja od vlasti KPK, pa je to u meni pobudilo neke sumnje i želeo bih da o tome popričam sa tobom.“ Brajs je odgovorio: „Kad istražujemo istinski put, ne možemo da se oslanjamo na veb-sajtove nevernika, druge grupe, političke partije ili na ono što bi ljudi mogli da kažu. Moramo da gledamo da li taj put sadrži istinu, da li je Božje delo. To je najosnovnije, najvažnije načelo. Kad je Gospod Isus došao da deluje, fariseji su izmislili svakakve glasine o Njemu i hulili Ga, govoreći da On nije začet od Svetog Duha, da nije vaskrsnuo i tako dalje. Mnogi Jevreji su slušali svoje vrhovne sveštenike, pisare i fariseje i nisu se usuđivali da slede Gospoda. Ali Petar, Jovan i drugi su videli da put pokajanja koji je On propovedao, Njegova čuda i Njegovo delo potiču od Boga i da imaju autoritet i snagu Boga pa su pratili Gospoda Isusa i zadobili Njegovo spasenje. Sve to pokazuje da je ključna stvar u istraživanju istinitog puta da se uvidi da li on poseduje istinu i delo Svetog Duha. To je jedino načelo.“ Brajs je zatim pročitao odlomak sa rečima Svemogućeg Boga. Svemogući Bog kaže: „Koje je najosnovnije načelo u traganju za istinitim putem? Moraš da posmatraš postoji li na ovom putu delo Svetoga Duha ili ne, jesu li ove reči izraz istine ili nisu, kome se svedoči i šta ti taj put može doneti. Da bi se istiniti put razlikovao od lažnog puta, potrebno je nekoliko aspekata osnovnog znanja, od kojih je najosnovniji odrediti da li je na njemu prisutno delo Svetoga duha ili nije. Jer suština ljudske vere u Boga jeste vera u Duha Božjeg, a čak i njihova vera u ovaploćenog Boga dolazi otud što je ovo telo otelotvorenje Duha Božjeg, što znači da je takva vera i dalje vera u Duha. Postoje razlike između Duha i tela; međutim, budući da ovo telo potiče iz Duha i jeste ovaploćenje Reči, otud je ono u šta čovek veruje i dalje nerazdvojiva suština Boga. Dakle, pri određivanju da li je neki put istinit ili nije, pre svega morate sagledati ima li na njemu dela Svetoga Duha ili nema, nakon čega morate gledati ima li na tom putu istine ili je, pak, nema(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Samo oni koji poznaju Boga i Njegovo delo mogu udovoljiti Bogu“). Brajs je nastavio da mi priča o tome. „U poslednjim danima, Svemogući Bog sprovodi delo suda počevši od Božje kuće. On izražava sve istine koje pročišćuju i spasavaju čovečanstvo. On otkriva ciljeve Božjeg plana upravljanja, priče koje govore o delu u Doba zakona, blagodati i carstva i šta se postiže tim delom, tajne Božjeg ovaploćenja i Njegovog imena i još mnogo toga. Svemogući Bog sudi i razotkriva ljudsku sotonsku prirodu i istinu o njihovoj iskvarenosti koje predstavljaju nipodaštavanje Boga, koren zla i tamu sveta, kako Sotona kvari ljudski rod i kako Bog spasava ljudski rod. On nam takođe pruža i put da odbacimo iskvarenost i zadobijemo Božje spasenje i otkriva ishode za svaki tip osobe. Istine koje On izražava i Njegovo delo suda u potpunosti se obistinjuju u proročanstvu Gospoda Isusa: ’Imam još mnogo šta da vam kažem, ali sada bi to bilo previše za vas. A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu’ (Jovan 16:12-13). To se takođe obistinjuje i stihom: ’Jer, došlo je vreme za Sud koji će započeti od Božijeg doma’ (1. Petrova 4:17). Mnogi pravi vernici svih veroispovesti koji čeznu za Božjom pojavom i delom uvideli su da su reči Svemogućeg Boga istina i da su glas Boga. Oni su ustanovili da je Svemogući Bog Gospod Isus koji se vratio i stali su pred Boga. Sve što potiče od Boga uspeće. Za samo nešto više od 20 godina, jevanđelje o carstvu Svemogućeg Boga proširilo se Kinom i sada se širi po celom svetu. To je jedinstvena snaga i autoritet Boga i plodovi dela Svetog Duha. To je prikaz Božje mudrosti i svemogućnosti. Ove činjenice dokazuju da je Svemogući Bog Gospod Isus koji se vratio i Njegovo delo je istinski put.“

Ono što je Brajs rekao me je podsetilo na reči Svemogućeg Boga koje sam nedavno pročitao. One su zaista otkrile mnogo tajni i istina. Ko bi osim Boga mogao da izrazi istinu? Da u potrazi za istinitim putem nisam čitao istine Svemogućeg Boga, već da sam slepo verovao lažima objavljenim na nekim veb-sajtovima i onima koje širi KPK, to bi bilo baš budalasto s moje strane. Brajs mi je predložio da pogledam film Crveno prevaspitavanje kod kuće. Otac glavnog lika vodi Ujedinjeni front Komunističke partije i ono što on govori je upravo nalik onom što sam video na Vikipediji. Kaže da je crkvu osnovao čovek po imenu Džao, da ga svi njeni članovi nazivaju čovekom kojeg koristi Sveti Duh i slušaju njegove propovedi sve vreme, što znači da je to organizacija ljudi, a ne Božja crkva. Evo šta glavni likna to odgovara: „Ko je osnovao hrišćanstvo? Ko je osnovao katolicizam? Da li bi osnivač mogao biti Pavle ili Petar? Ko je osnovao judaizam? Da li je to možda bio Mojsije? Nije li sve to apsurdno? Ateisti nikada nisu prihvatili da Bog postoji, a još manje da se Bog ovaplotio. Bez obzira na to koliko istina ovaploćeni Hrist izražava, koliko je veliko Njegovo delo ili koliko je veliko Njegovo spasenje, oni će učiniti sve što mogu da to poreknu, sakriju i osude. Oni misle da su i hrišćanstvo osnovala ljudska bića, što je totalni apsurd. Da nije pojave i dela Gospoda Isusa, ne bi bilo ni vernika ni sledbenika Gospoda i nema načina da bi hrišćanstvo postojalo. To je činjenica. Bez obzira na to koliko su nadareni apostoli bili, kako bi oni mogli da osnuju crkvu? Da li samo zato što su ljudi prihvatili vođstvo i pastirstvo apostola to znači da su hrišćanstvo osnovala ljudska bića? Crkva Svemogućeg Boga nastala je isključivo zbog Božje pojave i dela. Zbog toga što Svemogući Bog izražava toliko mnogo istina i zato što ljudi znaju da je to glas Boga i dolaze pred Boga, crkva je osnovana. Nakon što je Svemogući Bog započeo Svoje delo, On je svedočio čoveku kojeg koristi Sveti Duh kao vođu Crkve. On je kao Mojsije u Doba zakona ili apostoli u Doba blagodati. Njega Bog koristi da napaja, vodi i brine o Božjem izabranom narodu. On obavlja dužnost čoveka. Božji izabrani narod se moli u ime Svemogućeg Boga i na okupljanjima čitaju i pričaju o rečima Svemogućeg Boga. Božji izabrani narod prihvatai pokoravase vođstvu ovog čoveka u skladu sa rečima Svemogućeg Boga. KPK govori bestidne laži i kaže da je naša vera vera u tog čoveka. Oni poriču pojavu i delo Svemogućeg Boga i poriču istine koje On izražava. Oni imaju skrivene motive. Da nije pojave i dela Svemogućeg Boga, Crkva Svemogućeg Boga ne bi postojala. To je neoboriva činjenica.“ Osećao sam da je glavni lik u pravu. Crkva je nastala zbog Božje pojave i dela, ali samo zato što Bog koristi nekog da vodi crkvu, oni kažu da je crkvu osnovalo ljudsko biće. Zar nije to apsurdno? KPK zna da hrišćani u Crkvi Svemogućeg Boga veruju u Svemogućeg Boga, pa zašto bi onda rekli da je to crkva ljudi, osnovana od strane čoveka? Dok sam razbijao glavu o ovome, glavni lik je nastavio: „Dakle, zašto vlasti KPK kažu da je crkva organizacija ljudi? Zašto neće da pomenu ovaploćenog Boga? Zašto nikada ne pomenu Reč se pojavljuje u telu? Istine koje izražava Svemogući Bog su ono čega se KPK najviše plaši jer oni znaju da su svi vernici u Svemogućeg Boga Njega prihvatili pošto čitaju Reč se pojavljuje u telu. Stoga oni pokušavaju da zbune ljude govoreći da je Crkvu Svemogućeg Boga osnovao čovek kako bi prikrili istinu o pojavi i delu Svemogućeg Boga, Hrista poslednjih dana. Oni to čine da bi sprečili ljude da slede Boga i to im je izgovor da se protive Božjoj crkvi. To je njihov pravi cilj.“ To mi je otvorilo oči. Shvatio sam da su tvrdnje KPK-a da je Crkva Svemogućeg Boga organizacija ljudi namerno izvrtanje činjenica i izgovor da potisnu i progone Crkvu Svemogućeg Boga. Štaviše, oni to govore da bi ljude obmanuli i sprečili ih da tragaju za istinitim putem. Cilj im je da spreče ljude da imaju veru i slede Boga. To je zli motiv KPK-a!

Nakon gledanja ovog video-klipa, Brajs je rekao: „Fabrikovanje ovih glasina od strane KPK i osude Crkve Svemogućeg Boga su neodvojive od njene demonske prirode da mrze istinu i opiru se Bogu. Svi znamo da je KPK ateistička i da veruje u marksizam-lenjinizam. Mrzi istinu i predstave i delo Boga više od bilo čega i još od osnivanja države 1949. godine, divljački potiskuje i progoni religiozna verovanja. Osudila je hrišćanstvo i druge crkve kao zle sekte i spalila je i uništila bezbroj primeraka Biblije. Hapsila je, gonila i pozatvarala bezbroj hrišćana. Religijski progon je postao još brutalniji od kako je Si Đinping došao na vlast. Crkva Trojstva je zatvorena i uništena, a nebrojeno mnogo krstova je uništeno. Čak planiraju da ponovo napišu Bibliju i Kuran kako bi u potpunosti izbrisali religijska verovanja. Otkako se Hrist poslednjih dana, Svemogući Bog, pojavio u Kini, KPK Ga lovi, pretražuju svaki pedalj, bezumno hapse i progone hrišćane. Mnogi su zatvoreni i brutalno mučeni dok nisu onesposobljeni ili umrli i milioni ljudi su prisiljeni da beže od kuće. KPK koristi medije da širi glasine i izazivaju nevolje kako bi smestili Crkvi Svemogućeg Boga i ukaljali je. A razlog tome je da podbune i obmanu ljude u Kini i svetu kako bi se i oni usprotivili ovoj Crkvi i osudili je. To je pokušaj da se izbriše Božje delo poslednjih dana. Iz ovih činjenica možemo da vidimo da je KPK zli demon koji se protivi Bogu i obmanjuje i povređuje ljude. To je zver, veliki zmaj Otkrivenja! To se u potpunosti obistinjuje u ovim biblijskim proročanstvima: ’Velika Aždaja je bila zbačena sa neba. On je ona Stara zmija, koja se zove „Đavo“ i „Satana“, koja dovodi u zabludu sav svet’ (Otkrivenje 12:9). ’Tada je počela da proklinje Boga, njegovo ime, i njegov Šator, kao i one koji žive na nebu’ (Otkrivenje 13:6). Slušati laži KPK-a prilikom istraživanja istinitog puta i traganja za Božjom pojavom je smešno! A neki ljudi čitaju ono što se nalazi na Vikipediji kada tragaju za istinitim putem, govoreći da veruju tom sajtu i da će verovati samo ako Vikipedija kaže da je to istiniti put. Oni koriste Vikipediju da odrede da li je to istiniti put. Da li je to u skladu sa istinom? Da li Vikipedija sadrži istinu? To je veb-sajt nevernika. Oni skupljaju materijale i pišu sve iz perspektive nevernika. Sotona je duboko iskvario sve nevernike i oni su izdali Boga. Oni nisu ljudi od vere. Oni samo prate masu i izgovaraju laži jednu za drugom. Oni će samo kao papagaji ponavljati šta god kaže KPK. Zašto ne intervjuišu samu Crkvu? Zašto ne izveštavaju o njoj pošteno i objektivno? Reči Svemogućeg Boga i sve vrste svedočenja članova crkve već duže vreme se nalaze na internetu. Zašto se one uopšte ne pominju? Vlasti KPK brutalno proganjaju Crkvu i to je objavljeno na veb-sajtovima međunarodnih organizacija za ljudska prava. Zašto se na to ne pozovu? KPK i religijski svet klevetaju i izmišljaju glasine o Crkvi Svemogućeg Boga i Vikipedija samo to ponavlja. Zar ne kriju istinu namerno i šire vladine laži? Oni su propagandni alati koje Sotona koristi da obmane ljude. Ako verujemo Vikipediji kad tragamo za istinitim putem, ako verujemo u njene laži, zar to ne bi bilo glupo? Ako neko veruje da je nešto istiniti put na osnovu procene vlasti ili religijskog sveta o tome šta je istiniti put, da li je taj neko zapravo pravi vernik? Ne tragati za Božjim rečima i ne slušati Božji glas u svojoj pretrazi, već verovati u Sotonine reči i verovati u KPK i religijsko sveštenstvo znači da oni veruju u Sotonu i slede ga, da su oni zavedeni i da ih je zver uzela pod svoje, da oni nose beleg zveri.“

Osećao sam da je ono što je Brajs govorio zaista pronicljivo i bio sam u potpunosti ubeđen. Uvek sam mislio da je Vikipedija najveća onlajn enciklopedija koja pokriva sve. Zaista sam joj verovao, ali sam onda shvatio da je to veb-sajt nevernika. Ona ne sadrži istine, niti Bog o njoj svedoči. Koju god izopačenu jeres da vlasti KPK-a izreknu, Vikipedija ponavlja te obmane. Kako ono što u njoj piše nije duboko zatrovano? Kako joj se može verovati? Dok sam istraživao istiniti put, trebalo je da gledam da li taj put sadrži istinu, da li je to izrekao Bog i da li sadrži delo Svetog Duha, jer je samo Bog istina, put i život i samo Bog može da nam pokaže put sprovođenja u delo. Ali iako sam video da je reč Svemogućeg Boga istina i da potiče od Boga, i dalje sam bio pod kontrolom glasina KPK-a i reči na tobože merodavnom veb-sajtu i nisam se usudio da istražim delo Svemogućeg Boga. Bio sam istinski zbunjen! Na sreću, Bog je iskoristio moju braću i sestre da mi prenesu svoje znanje o istini, da mi pomognu i vode me kako ne bih bio obmanut. U suprotnom bih propustio svoju priliku da dočekam povratak Gospoda.

Zatim je Brajs nastavio da mi govori: „Pošto su sve ovo laži KPK-a koje zavaravaju i sprečavaju ljude da tragaju za istinitim putem, zašto Bog dozvoljava da postoje takve izmišljotine? Božje dobre namere i mudrost su u pozadini Njegovog dozvoljavanja KPK-u da širi takve laži. Svemogući Bog kaže: ’U Mom planu, Sotona je sve vreme vrebao iza svakog koraka i, poput kontrasta Mojoj mudrosti, uvek je pokušavao da iznađe načine i sredstva da prekine Moj prvobitni plan. Ipak, da li bih Ja mogao da podlegnem njegovim lažljivim smicalicama? Sve što je na nebu i na zemlji služi Meni; da li bi Sotonine lažljive smicalice mogle da budu iole drugačije? Upravo tu nastupa Moja mudrost; baš to jeste ono čudesno u Mojim delima i to je načelo delovanja čitavog Mog plana upravljanja. Tokom ere izgradnje carstva, još uvek ne izbegavam Sotonine lažljive smicalice, već nastavljam da obavljam delo koje moram. Među vaseljenom i svim stvarima, za Svoj kontrast sam odabrao dela Sotone. Nije li to ispoljavanje Moje mudrosti? Nije li upravo to ono što je čudesno u Mom delu?’ („Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, 8. poglavlje, „Božje reči celoj vaseljeni“).“ Onda je Brajs rekao: „Božje reči nam pokazuju da u Svom delu On ne izbegava Sotonine spletke, već ih koristi u službi Svog dela kako bi dovršio Svoj plan upravljanja da spase čovečanstvo. Božje delo u Doba carstva je poslednja faza u Njegovom spasenju čovečanstva. Bog će sortirati ljude prema njihovoj vrsti, nagraditi dobre i kazniti zle, i dovršiti delo čitavog doba sudom. Bog će sve one koji iskreno veruju u Njega i vole istinu pretvoriti u pobednike i povešće ih u Svoje carstvo. On će razotkriti i ukloniti kukolj, koze i nevernike koji samo tragaju za tim da jedu svoj deo hleba sa zlim ljudima i antihristima koji se protive Bogu. Ove laži su alati koje Bog koristi kako bi ostvario Svoje delo. Pravi i lažni vernici, žito i kukolj, biće razotkriveni u toj oluji laži. Ovo je test koji svako ko prihvati Božje delo poslednjih dana mora da položi. Gospod Isus je rekao: ’Moje ovce slušaju moj glas. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem večni život, te neće nikada propasti, niti će ih iko oteti iz moje ruke’ (Jovan 10:27-28). Istinski vernici koji vole istinu ne mare za to šta KPK i religijski svet govori, niti za ono što piše u medijima i na veb-sajtovima. Oni samo gledaju da li je to Božji glas i Božje delo. Kad jednom potvrde da su reči Svemogućeg Boga Božji glas, oni Ga slede, i u tome ih ne sprečava ni jedna jedina osoba, stvar ili događaj. Oni su odlučni da slede Boga. Oni su mudre device. Nevernici, oni koji ne vole istinu i tragaju samo za tim da jedu svoj deo hleba, ne tragaju za istinom, već slepo prihvataju Sotonine laži i čak šire laži zajedno sa KPK-om, bezumno sudeći i osuđujući Božje delo poslednjih dana. Svi su oni razotkriveni kao kukolj, kao psi, zle sluge i antihristi. Oni će biti eliminisani i kažnjeni i plakaće i škrgutati zubima kad nastupe katastrofe. Laži KPK-a i religijskog sveta otkrivaju žito i kukolj, ovce i koze, dobre i zle sluge. Na kraju će Bog odrediti ishode ljudi po tome kako su pristupili Božjem delu, po tome šta su učinili. Sotonine laži i spletke su jasno od koristi Božjem delu.“

Ove glasine i laži su mi bile onemogućile da jasno vidim. Skoro da sam bio zaključan izvan vrata carstva. Ta pomisao me je uplašila. Sada znam da je ključ u istraživanju istinitog puta da slušamo Božji glas i da uočimo da li je to Božje delo. Apsolutno ne smemo verovati lažima demona KPK-a i takođe moramo sa oprezom pristupati onome što govore pastori, sveštenici i veb-sajtovi. Ne smemo slepo verovati onome što oni kažu jer bismo mogli u svakom trenutku upasti u Sotoninu mrežu. Ako ne pokažemo oprez i ne tragamo za istinom u svojoj veri, to je zaista opasno. Beg od te fabrike glasina i dočekivanje povratka Gospoda za mene je bila Božja milost i spasenje! Hvala Svemogućem Bogu!

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Povežite se sa nama preko Mesindžera