Kako Spasitelj spasava ljudski rod po Svom dolasku?

април 23, 2023

Kada govorimo o Spasitelju, svi su vernici saglasni da će On zasigurno doći na zemlju u poslednjim danima kako bi spasio ljudski rod. Mnogi su proroci rekli da će Spasitelj doći u poslednjim danima. Ko je, dakle, Spasitelj? Različite veroispovesti to pitanje tumače na različite načine, a različite religije o Njemu govore različito. Ko je istiniti Spasitelj? Istinsiti Spasitelj je Gospod koji je stvorio nebo i zemlju i sva stvorenja i jedini je istiniti Bog, Stvoritelj. Samo je Gospod koji je sve stvorio jedini istiniti Bog i samo je istiniti ovaploćeni Bog Spasitelj koji može da spasi ljudski rod. Ako nije istiniti Bog taj koji je sve stvorio, onda ta osoba nije Stvoritelj i ne može da spasi ljudski rod. To je nešto što treba da nam je jasno. Zapamtite! Samo je jedan istiniti Bog i samo je ovaploćeni Bog Spasitelj. Samo istiniti Bog koji se ovaplotio može da izrazi istinu i spasi ljudski rod u celosti, te nas povede na lepo odredište. Mnogo je lažnih bogova, pa nema potrebe da ih sve nabrajamo, ali je samo jedan istiniti Spasitelj. Dakle, ko je taj Spasitelj zaista? Pre 2000 godina; Gospod Isus je došao i rekao: „Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko!(Matej 4:17). On je potom raspet kako bi otkupio grehe čoveka. Dovršio je delo otkupljenja i otpočeo Doba blagodati, dopuštajući ljudima da dođu pred Boga, mole se, razgovaraju sa Bogom, te da Ga slede do ovog časa. Ovakvo je delo otkupljenja Gospoda Isusa koje je učinio. Gospod Isus je bio Spasitelj koji je došao među ljude i tu delao. Na osnovu onoga što smo do sada videli, ko je taj Spasitelj? Ovaploćeni Bog koji lično dolazi da spasi ljudski rod. Gospod Isus je izvršio delo otkupljenja, praštajući ljudima grehe, ali ljudi i dalje neprekidno greše i ne mogu da se istinski pokaju. Pod Božjim spasenjem se podrazumeva da ljudi treba da se istinski kaju, a ne samo da im se gresi praštaju i da to bude to. Zato je Gospod Isus obećao da će se u poslednjim danima vratiti da bi spasio ljudski rod u celosti. Spasitelj se sada vratio i među nama je. On je izrazio brojne istine da bi čoveka pročistio i spasio nas od greha, i to da bismo mogli da se okrenemo ka Bogu u potpunosti i budemo zadobijeni od Njega a potom zakoračimo na to lepo odredište koje je On za nas pripremio – u Njegovo carstvo. U ovom času širom sveta postoje ljudi koji su čuli Božji glas i koji su uzdignuti pred Njegov tron. Njima Bog sudi i pročišćava ih, te oni imaju divno svedočanstvo. Oni su pobednici koje je Bog upotpunio. Žalosno je da je i dalje mnogo ljudi koji nisu čuli Božji glas, niti spoznali Božju pojavu ili delo. Iz tog razloga upravo sada svedočimo o tome kako to Spasitelj spasava ljudski rod.

Kada govorimo o spasenju, neki ljudi o tome imaju nejasnu ideju misleći da će Bog iznenada sići sa neba i povesti vernike pravo gore, te da će tako izbeći velike nevolje i otići u raj. To je ljudska predstava i maštarija, ali to je nerealno. Postoji i drugi bitan problem. Svi ljudi su duboko iskvareni od strane Sotone i poseduju sotonsku prirodu. Svaki čovek živi u grehu punom nečistote i iskvarenosti. Da li bismo zaista mogli biti direktno uzneti? Da li smo mi dostojni Carstva nebeskog? Ako svi iščekuju da se Spasitelj spusti sa visina, držeći se te predstave, zasigurno uzalud iščekuju. Zapašće u velike nevolje, plačući i škripeći zubima. Kako, dakle, Spasitelj spasava ljudski rod po Svom dolasku? Kao prvo, spasava nas od greha. Gospod Isus je i učinio delo otkupljenja da bi nam gresi bili oprošteni, no uprkos tom praštanju, mi i dalje ne možemo a da ne grešimo. Nismo umakli okovima greha. Ta činjenica je nesporna. Bog je svet i pravedan. On se pokazuje tamo gde je svetost, a sklanja od nečiste zemlje. Zbog svoje bezbožnosti, ljudi ne mogu da vide Gospoda, i kako bi onda mi, budući da živimo u grehu, mogli biti dostojni da uđemo u Božje carstvo? Zato se Bog ponovo ovaplotio u poslednjim danima i izražava istine i obavlja delo suda, te upućuje grdnju kako bi ljude u potpunosti očistio i spasio nas od greha, od Sotone. Baš je tako kako Svemogući Bog govori: „Iako je mnogo posla obavio među ljudima, Isus je samo dovršio otkupljenje vascelog čovečanstva i postao čovekova žrtva za greh; On čoveka nije u potpunosti oslobodio iskvarene naravi. Potpuno čovekovo spasenje od uticaja Sotone zahtevalo je od Isusa ne samo da postane žrtva za greh i da ljudske grehe ponese na Svojim plećima, već je od Boga takođe zahtevalo da još više poradi na čovekovom potpunom oslobađanju od njegove sotonski iskvarene naravi. I tako se sada, kad su čoveku gresi oprošteni, Bog ponovo ovaplotio kako bi čoveka uveo u novo doba, i otpočeo delo grdnje i suda. Ovo je delo čoveka uvelo u jedno više carstvo. Svi koji se potčine Njegovoj vlasti uživaće u višoj istini i primiće veće blagoslove. Oni će zaista živeti u svetlosti, i zadobiti istinu, put i život(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Predgovor“).

Spasitelj je već došao. Gospod Isus se vratio u telu kao ovaploćeni Svemogući Bog. Svemogući Bog je izrazio sve istine koje pročišćavaju i spasavaju ljudski rod, obavljajući delo suda počev od doma Božjeg. Niko drugi do Bog u telu ne bi mogao da izrazi istinu i spasi ljudski rod, koliko god da je moćan ili poznat. Jedini ovaploćeni Bog koji dolazi na zemlju jeste Hristos, jeste naš Spasitelj. Šta „Hristos“ znači? Znači Spasitelj. Dakle, kako to Svemogući Bog, Hristos poslednjih dana, obavlja delo suda da bi pročistio i spasio ljudski rod?

Svemogući Bog nam kaže: „Hristos poslednjih dana koristi razne istine kako bi čoveka podučio, kako bi razotkrio njegovu suštinu, te razložio čovekove reči i dela. Te reči sadrže različite istine, poput one o čovekovoj dužnosti, o tome da čovek bude poslušan prema Bogu, o tome kako treba da bude odan Bogu, o načinu na koji bi čovek trebalo da proživi normalnu ljudskost; kao i mudrost i narav Božju, i tome slično. Sve te reči upućene su čovekovoj suštini i njegovoj iskvarenoj naravi. Posebno su reči koje razotkrivaju kako čovek s prezirom odbija Boga izgovorene na način da je čovek otelotvorenje Sotone i neprijateljske sile uperene protiv Boga. Dok obavlja delo suda, Bog ne samo da u nekoliko reči naprosto razjašnjava čovekovu prirodu, već je i razotkriva, obračunava se s njom i dugoročno je orezuje. Svi ti različiti metodi razotkrivanja, obračunavanja i orezivanja ne mogu da se zamene običnim rečima, već istinom koje je čovek u potpunosti lišen. Samo metodi poput navedenih mogu se nazvati sudom, a samo takvim sudom čovek može biti potčinjen i potpuno uveren po pitanju Boga i, povrh toga, može steći istinsko znanje o Njemu. Delo suda donosi čoveku shvatanje pravog lica Božjeg i istinu o njegovoj sopstvenoj buntovnosti. Delo suda dozvoljava čoveku da stekne dublje razumevanje Božje volje, svrhe Božjeg dela, te njemu neshvatljivih tajni. Takođe mu dozvoljava da prepozna i spozna sopstvenu iskvarenu suštinu i osnovne uzroke te iskvarenosti, kao i da otkrije sopstveno ruglo. Svi ovi ishodi nastaju delom suda, jer je suština ovog dela zapravo u delu otvaranja istine, puta i života Božjeg svima onima koji u Njega veruju. To delo je delo suda koje Bog obavlja(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Hristos obavlja delo suda pomoću istine“).

U poslednjim danima, Bog spasava čovečanstvo izražavajući istinu kako bi razotkrio našu grešnu prirodu, te da bismo mogli da spoznamo koren svoje grešnosti i istinu o svojoj iskvarenosti koja dolazi od Sotone. Kada pojedinac to jedanput razazna, može početi da iskazuje iskreno žaljenje, te da sebe prezire i mrzi. Tada ljudi mogu da počnu da se iskreno kaju i tada jedino čeznu da razumeju i zadobiju istinu. Kada budu bili u stanju da primenjuju istinu, naučili su kako da se pokore Bogu. Shvataju istinu i žive u skladu sa Božjim rečima i tom istinom, te njihova životna dispozicija počinje da se preobražava. Neprestano doživljavajući sud kroz Božje reči, oni u konačnici bivaju pročišćeni od svoje iskvarene naravi. Takav je neko ko je u potpunosti spasen i takvi mogu da zakorače na to lepo odredište koje je Bog pripremio za čoveka. Zato moramo da prihvatimo sud i grdnju koju nam Svemogući Bog upućuje kroz svoje reči. Moramo se iskreno pokajati, istinski promeniti, te postati ljudi koji se pokoravaju Bogu i obožavaju Ga. Samo to predstavlja pravo spasenje i samo nas to čini dostojnima da uđemo u Njegovo carstvo.

Jednu stvar smo sada definitivno razjasnili. Samo Bog, jedino Stvoritelj može da spasi ljudski rod i dovede nas na to lepo odredište. Ovaj Bog, ovaj Stvoritelj govori i pokazuje put i spasava ljudski rod sve ovo vreme, sve do današnjeg dana. Cela je Biblija jedno svedočanstvo o Božjoj pojavi i delanju. Ona pruža svedočanstvo o tome da je Bog stvorio nebo i zemlju i sva stvorenja, te svedoči o Stvoriteljevoj pojavi i delanju. Samo ovaj jedini istiniti ovaploćeni Bog koji je među nama jeste Spasitelj. Samo On može da spasi ljudski rod. Ovaj Spasitelj mora da bude Bog u telu i mora da izražava istinu. To je jedini istinski Spasitelj. Bilo koji takozvani Spasitelj koji ne može da izrazi istinu je zao duh koji obmanjuje ljude. Mnogo je lažnih bogova, poput poznatih ličnosti koje se veličaju, a potom ih vladari nakon njihove smrti proglašavaju božanstvima. Gde je tu smisao? Ti ljudi su samo iskvarena ljudska bića koja odlaze u pakao nakon smrti, pa koga oni to mogu spasiti? Ne mogu ni sebe spasiti, a Bog ih kažnjava zbog njihovih greha. Dakle, da li oni mogu spasiti čovečanstvo? Svi ti vladari su davno umrli i svi su sada u paklu. Lažni bogovi koje su oni postavili zaista ne mogu spasiti ljudski rod. Ni po koju cenu ne verujte u lažnog boga. To je budalasto i neznalački i definitivno će vas odvesti u propast. Zapamtite da Spasitelj mora da bude ovaploćeni Bog, te da mora izražavati istinu. To samo od Boga može da dođe. Bilo koji takozvani Spasitelj koji ne može da izražava istinu je lažan i ljude odvodi na stranputicu. Svaki onaj koji nije ovaploćeni Bog ali tvrdi da je Bog, lažni je Hristos i zao duh. Ti ljudi nisu spasitelji i ne mogu spasiti ljudski rod. Sotona i svi zli duhovi se pretvaraju da su Bog, no i dalje se ne usuđuju da tvrde da su Stvoritelj svih stvorenja, a pogotovo se ne usuđuju da tvrde da su stvorili čoveka. Takođe se ne usuđuju da tvrde da mogu da vladaju čovekovom sudbinom. Oni samo tu i tamo pokažu po koji znak i čudo kako bi ljude odveli na stranputicu, te zadobili njihovo poverenje. Ovi lažni bogovi i zli duhovi su sve demoni, đavoli koji ljude dovode u zabludu i čine ih iskvarenim. Oni su neprijatelji Stvoritelja, jedinog istinitog Boga i pokušavaju da čovečanstvo otmu od Njega. Zato su ovi demoni i zli duhovi svi do jednog Božji ljuti neprijatelji, te su od Njega prezreni i prokleti. Svi oni koji duboko poštuju i obožavaju ove demone i zle duhove biće prokleti i uništeni od Boga. Svemogući Bog kaže: „Sve dok stari svet bude postojao, bacaću Svoj bes na njegove zemlje, otvoreno objavljivati Svoje upravne odluke širom vaseljene i obasipati grdnjom svakoga ko ih prekrši. Dok Svoje lice okrećem kako bih se obratio vaseljeni, celokupno čovečanstvo čuje Moj glas, a potom i vidi sva dela koja sam širom vaseljene obavio. Oni koji se Mojoj volji protive, odnosno, oni koji Mi se delima ljudskim suprotstavljaju, biće izloženi Mojoj grdnji. Uzeću mnogobrojne zvezde sa nebesa i iznova ih napraviti i, zahvaljujući Meni, sunce i mesec će se obnoviti – nebesa neće više biti ono što su bila, a mnoštvo stvari na zemlji biće obnovljeno. Sve će se dovršiti kroz Moje reči. Mnoge zemlje unutar vaseljene biće ponovo podeljene i zamenjene Mojim carstvom, tako da će sadašnje zemlje zauvek nestati i sve će postati carstvo koje se Meni klanja; sve zemlje sveta biće uništene i prestaće da postoje. Od svih ljudskih bića u vaseljeni, svako ko pripada đavolu biće istrebljen, a svako ko se Sotoni klanja biće oboren Mojim razbuktalim ognjem – to jest, izuzev onih koji idu pravim putem, sve ostalo će biti pretvoreno u prah i pepeo. Kada izgrdim mnoge narode, oni iz sveta religije će se, u manjoj ili većoj meri, vratiti u Moje carstvo, osvojeni Mojim delima, jer će oni dotad već videti dolazak Svetoga koji će jahati na belom oblaku. Svi će ljudi biti podeljeni po vrstama i primiće grdnje srazmerne svojim postupcima. Svi oni koji su ustali protiv Mene stradaće; a što se tiče onih čija dela na zemlji nisu uključivala Mene, oni će, zahvaljujući načinu na koji su se oslobodili, nastaviti da bivstvuju na zemlji pod upravom Mojih sinova i Mog naroda. Otkriću se bezbrojnim narodima i bezbrojnim zemljama, Svojim glasom oglasiću se na zemlji i objaviti da je Moje veliko delo dovršeno, tako da ga celo čovečanstvo može videti vlastitim očima(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, 26. poglavlje, „Božje reči celoj vaseljeni“).

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Srodni sadržaji

Leave a Reply

Povežite se sa nama preko Mesindžera