Knjige

 • Božja pojava i delo

  Svemogući Bog, Hristos poslednjih dana, koji se pojavio da obavi Svoje delo, izražava sve istine koje pročišćuju i spasavaju ljudski rod, a sve su te istine obuhvaćene delom „Reč se pojavljuje u telu“. Ovim se ispunjava ono što je zapisano u Bibliji: „U početku je bio On – Reč, i On – Reč je bio sa Bogom. On – Reč bio je Bog (Jovan 1:1). Kad je reč o delu „Reč se pojavljuje u telu“, ovo je prvi put od stvaranja sveta da se Bog obratio celom ljudskom rodu. Ove izjave sačinjavaju prvi tekst kojim se Bog izrazio među ljudima i u kojem On ljude razotkriva, usmerava ih, sudi im i sa njima prisno razgovara. To su ujedno i prve izjave u kojima Bog ljudima dopušta da spoznaju Njegove tragove, mesto na kojem On leži, Božju narav, ono što Bog ima i što jeste, Božje misli i Njegovu zabrinutost za ljudski rod. Može se reći da su ovo prve izjave od vremena stvaranja koje je Bog sa trećeg neba uputio ljudskom rodu i da Bog sada po prvi put koristi Svoj urođeni identitet kako bi se ljudskom rodu kroz reči pojavio i izrazio glas Svoga srca. Reč se pojavljuje u telu (skraćeno: Reč), prema iskazima Hrista poslednjih dana, Svemogućeg Boga, trenutno se sastoji od šest tomova: Prvi tom: „Božja pojava i delo“, Drugi tom: „O spoznaji Boga“, Treći tom: „Govori Hrista poslednjih dana“, Četvrti tom: „Razotkrivanje antihrista“, Peti tom: „Obaveze vođa i radnika“ i Šesti tom: „O traganju za istinom“.
 • O spoznaji Boga

  Knjiga „O spoznaji Boga“, drugi tom dela pod naslovom „Reč se pojavljuje u telu“, sadrži izjave Hrista poslednjih dana, Svemogućeg Boga, upućene celom ljudskom rodu, koje predstavljaju nastavak izjava iz knjige „Božja pojava i delo“. Bog tu izlaže najrazličitije istine, kao što su delo koje je obavljao od stvaranja sveta, Njegova volja i Njegova očekivanja od ljudskog roda koja su sadržana u delu, izlive svega što Bog ima i što jeste iz Njegovog dela, kao i Njegova pravednost, Njegova vlast, Njegova svetost i činjenica da je On izvor svekolikog života. Nakon što budu pročitali ovu knjigu, oni koji istinski veruju u Boga moći će da potvrde da je On, koji može da obavi ovo delo i da ispolji takvu narav, onaj Jedini koji je suveren nad svim stvarima, a ujedno će moći i da istinski spoznaju Božji identitet, Njegov status i Njegovu suštinu, čime se potvrđuje da je Hristos poslednjih dana, Svemogući Bog, Sâm Bog, jedinstven.
 • Govori Hrista poslednjih dana

  „Govori Hrista poslednjih dana“ je treći tom knjige „Reč se pojavljuje u telu“ koju je izrazio Svemogući Bog. Prvi deo knjige čine propovedi i zajedništvo Svemogućeg Boga na skupovima, drugi deo sadrži „Razgovore Svemogućeg Boga sa vođama i radnicima“, a treći deo je sačinjen od zajedništva Svemogućeg Boga sa delom Njegovog izabranog naroda. Ove propovedi i zajedništvo bave se problemima koji postoje u crkvi, kao i praktičnim izazovima život-ulaska Božjih izabranika. One ne samo da ukazuju na ljudske suštine i trenutne situacije, već ljudima osvetljavaju ciljeve za kojima treba da tragaju. Izuzetno su korisne za ljudsko shvatanje istine i za postizanje život-ulaska.
 • O traganju za istinom I

  „O traganju za istinom“ naslov je šestog toma knjige „Reč se pojavljuje u telu“. Ovaj tom sadrži naročite besede i propovedi Svemogućeg Boga, Hrista poslednjih dana, upućene crkvama. Te propovedi i besede jasno i transparentno objašnjavaju šta znači tragati za istinom i kakav je značaj potrage za istinom, razotkrivajući pritom razne zablude i iskrivljena shvatanja ljudi o traganju za istinom, kao i njihova različita pogrešna mišljenja, stavove i negativne emocije, koji su takođe predmet raspoznavanja i analize u ovim propovedima i besedama. Pored toga, ove propovedi i besede ljudima ukazuju na puteve traganja za istinom i ulaska u stvarnost. Te su istine ključno važne ljudima koji tragaju za istinom da bi postigli spasenje.
 • Sud započinje od doma Božjeg

  Svi odabrani delovi sadržani u ovoj knjizi predstavljaju reči koje je Svemogući Bog izrazio povodom Svog dela suda u poslednjim danima, a koje su uglavnom preuzete iz prvog toma knjige „Reč se pojavljuje u telu“, pod naslovom „Božja pojava i delo“. Ove reči predstavljaju istine koje su preko potrebne svakome ko traga za delom Božjim u poslednjim danima i istražuje ga. Božji izrazi sadržani u ovoj knjizi jesu ono što Sveti Duh saopštava crkvama, shodno proročanstvu iz Knjige Otkrivenja. Ove aktuelne reči Božje najbolje su svedočanstvo Njegove pojave i dela, i najbolje svedoče o činjenici da je Hristos istina, put i život. Svrha ove knjige jeste da svima onima koji čeznu za Božjom pojavom omogući da što je pre moguće čuju Njegov glas. Nadamo se da će ovu knjigu moći da pročitaju svi oni koji iščekuju dolazak Gospoda i raduju se Božjoj pojavi i delu.
 • Ključne reči Svemogućeg Boga, Hrista poslednjih dana

  Ova knjiga sadrži odlomke bitnih reči koje je izrazio Svemogući Bog, Hristos poslednjih dana, u knjizi „Reč se pojavljuje u telu“. Ove bitne reči neposredno rasvetljavaju istinu i ljudima neposredno omogućavaju da razumeju Božju volju, da spoznaju Njegovo delo i da steknu znanje o Njegovoj naravi i o onome što On ima i što jeste. Svima onima koji žude za pojavom Božjom one predstavljaju putokaz na osnovu koga će tražiti tragove Njegovih stopa. Mogu vas povesti put pronalaska ulaza u carstvo nebesko.

  Povežite se sa nama preko Mesindžera