Svedočenja o životnim iskustvima

Broj članaka: 6 Broj video priloga: 6

Moja priča o radu sa novim vernikom

U aprilu 2020, izabrana sam da služim kao crkveni đakon. U početku sam bila prilično nervozna i brinula sam da ću loše vršiti dužnost, ali zahvaljujuć…

Kako se nositi sa neprijatnim istinama

U novembru 2017. godine, izabrana sam za vođu crkve. Kada sam započela sa okupljanjima i diskusijima sa braćom i sestrama, delila sam svoje stavove i …

Moj trnovit put širenja jevanđelja (II)

U septembru 2022, jedna nova vernica nas je dovela u selo njenih roditelja da propovedamo jevanđelje, gde se više od 40 ljudi interesovalo za istiniti…

Moj trnovit put širenja jevanđelja (I)

Ja sam iz Mjanmara. Prihvatila sam delo poslednjih dana Svemogućeg Boga 2019. Naučila sam čitajući Božje reči da Bog izvršava Svoje delo suda u posled…

Povežite se sa nama preko Mesindžera