Christian-life

Svakodnevne reči Božje: Hrišćanski život

Poslednji put ažurirano:

Dok slušate reči Božje,sam Bog će vam biti pastir i napajati vas, razumećete više istina i zakoračiti na put preobraženja naravi i zadobijanja potpunog Božjeg spasenja.

Dodatni sadržaji
Poslednji put ažurirano:6 јуна, 2023
Rezultati pretrage
  • Tri etape dela
  • Sud u poslednjim danima
  • Ovaploćenje
  • Spoznavanje Božjeg dela
  • Božja narav i ono što On ima i što jeste
  • Razotkrivanje verskih predstava
  • Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda
  • Ulazak u život
  • Odredišta i ishodi

Povežite se sa nama preko Mesindžera