Pisane propovedi

Broj članaka: 26

Šta je ovapoloćenje?

Svima nam je poznato da je pre 2000 godina Bog na zemlju došao kao ovaploćeni Gospod Isus da iskupi ljudski rod i propoveda sledeće: „Pokajte se, jer …

Da li je ideja o Svetom Trojstvu održiva?

Otkad je ovaploćeni Gospod Isus obavio delo Doba blagodati, tokom 2000 godina, čitavo hrišćanstvo je definisalo jedinog istinitog Boga kao „Sveto Troj…

Šta zaista znači biti uznesen?

Pre 2000 godina, nakon što je Gospod Isus razapet i nakon što je dovršio Svoje delo iskupljenja, On je obećao da će se vratiti. Od tada, svi vernici s…

Povežite se sa nama preko Mesindžera