Vera se javlja kada čujemo Reč Božju: dok istražujemo istiniti put, treba da se usmerimo na traganje za Rečju Božjom

јун 20, 2023

Su Ksing, Kina

Pandemija je nastavila da se širi poslednjih meseci, a broj potvrđenih slučajeva i umrlih je sve veći. Širom sveta su se namnožile katastrofe, kao i rojevi insekata, poplave i požari, a preti opasnost od rata. Mnogi hrišćani su postali svesni da se Gospod već vratio i sada traže Njegovo pojavljivanje. Danas samo Crkva Svemogućeg Boga svedoči da se Gospod vratio, a mnogi sada traže i istražuju pojavu i delo Svemogućeg Boga. Sve više ljudi postaje uvereno da su oni glas Božji nakon što čuju reči Svemogućeg Boga, a zatim prihvataju delo Svemogućeg Boga u poslednjim danima. Ipak, postoje neki ljudi koji, kada vide da se delo Svemogućeg Boga kleveta i osuđuje od strane vlade koju čini Komunistička partija Kine (KPK), kao i pastora i starešina religioznog sveta, odlučuju da ih slede. Oni ne veruju da je to istiniti put i ne usuđuju se da ga traže ili istražuju. Iako treba da budemo oprezni kada istražujemo istiniti put, da li je u skladu sa istinom smatrati reči vlade KPK i pastora i starešina standardom za određivanje da li je nešto istiniti ili lažni put? Koga tačno treba da slušamo kada istražujemo istiniti put da bismo mogli da dočekamo povratak Gospoda? Ovde ćemo razmeniti i istraživati ova pitanja.

Vera se javlja kada čujemo Reč Božju: dok istražujemo istiniti put, treba da se usmerimo na traganje za Rečju Božjom

Verovati osudi KPK znači verovati rečima Sotone

Svi znamo da je vlada KPK ateistička. Otkako je došla na vlast, KPK je rasplamsala ateizam, materijalizam i evolucionizam. Uvek je poricala postojanje Boga i zastupala takve sotonske zablude kao što su „Nikada nije bilo nikakvog Spasitelja“, „Sudbina svakog čoveka je u njegovim rukama“ i „Čovek može svojim rukama da stvori prijatnu domovinu“. KPK je takođe otvoreno osudila hrišćanstvo kao „ksie điao“, a Bibliju kao „ksie điao“ knjigu. Srušila je veliki broj crkava, spalila nebrojene primerke Biblije i obesno hapsila i proganjala hrišćane i katolike. Iz njenog mahnitog progona hrišćanstva i katolicizma možemo videti da KPK najviše prezire istinu i Boga. Kako bi sotonski režim, koji se opire Bogu, mogao da prizna pojavu i delo Boga? KPK jednostavno odbija da prizna da postoji takva stvar kao što je istiniti put, a još manje da postoji Bog. Kada je u pitanju utvrđivanje da li je neki put istiniti put ili ne, koja je onda razlika između verovanja u glasine i laži KPK i verovanja u reči đavola Sotone?

Štaviše, svi znamo da je, otkad je sveta i veka, istiniti put uvek bio podvrgnut progonu. Svi sotonski režimi gaje najveću mržnju prema Bogu i prema istini i što je nešto više od Boga, to se oni žešće opiru tome. Zato svaki put kada Bog dođe da izvrši Svoje delo, On neizbežno biva podvrgnut progonu i osudi od strane sotonskog režima – to je nepobitna činjenica. Kada je Gospod Isus držao Svoje propovedi i vršio Svoje delo pre svih tih godina, prvosveštenici i fariseji jevrejske vere su u tajnom savezu sa rimskim vlastima prikovali Isusa na krst. Da li bismo onda mogli da negiramo činjenicu da Gospod Isus jeste Hristos zbog osude, progona, laži i kleveta vladajućeg režima? Na sličan način, Bog se sada vratio da izvrši svoje delo, a KPK je pojačala svoju sumanutu osudu i huljenje na Božju pojavu i delo. Ona bezobzirno hapsi i progoni hrišćane i koristi onlajn medije, kako u zemlji tako i inostranstvu, da širi svoje laži, klevećući Božje delo i obmanjujući one koji ne znaju šta je istina. To čini iz straha, jer se boji da se Bog pojavio i da radi na spasenju čovečanstva, kao i da će celo čovečanstvo prihvatiti istinu i vratiti se Bogu. Štaviše, strahuje da će se Božje reči ostvariti na zemlji, da će se Njegovo carstvo pojaviti na zemlji i da će onda čitav ljudski rod odbaciti KPK. Zbog toga kineska vlada mahnito potiskuje i surovo progoni Crkvu Svemogućeg Boga. Ovo je osnovni razlog zašto kleveće i osuđuje Božje delo. Ako smo zaista razboriti, onda bi trebalo da utvrdimo šta je istiniti put pomoću onoga čemu se ovaj sotonski režim najviše protivi i što mrzi. Nasuprot tome, ako odustanemo od istraživanja dela Svemogućeg Boga u poslednjim danima zato što mu se protivi i osuđuje ga kineska vlada, onda bismo zaista bili velike budale.

Da li je ispravno verovati u ono što pastori i starešine govore kada istražujemo istiniti put, a ne slušati Reč Božju?

Neki ljudi misle da se vlada KPK oduvek opirala Bogu i da se ničemu što objavljuje na internetu ne može verovati, ali da su pastori i starešine, s druge strane, dobro upućeni u Bibliju i razumeju je, tako da, slušajući njih dok istražuju istiniti put, ne mogu pogrešiti. Ali da li smo ikada razmišljali o sledećem: Da li neko ko je dobro upućen u Bibliju može pokazati da razume istinu? Može li to dokazati da oni poznaju Boga? Ako se setimo prvosveštenika, pisara i fariseja jevrejske vere, oni su bili dobro upućeni u Sveto pismo i često su drugima tumačili sadržaj Svetog pisma. Ali kada se Gospod Isus pojavio i izvršio Svoje delo, da li su Ga prepoznali kao Mesiju? Da li su prepoznali Njegove reči kao istinu, glas Božji? Ne samo da nisu uspeli da prepoznaju Gospoda već su se zarad svog položaja i izdržavanja za život držali bukvalnog značenja Svetog pisma, protivno Gospodu, i smišljali su glasine o Njemu i narušavali Njegov ugled. Žestoko su Ga progonili i hulili na Njega i na kraju se dogovorili sa rimskim vlastima da razapnu Gospoda Isusa. Ove činjenice dovoljno pokazuju da, samo zato što je neko dobro upućen u Bibliju i često je objašnjava, to ne znači da razume istinu, a još manje da poznaje Boga. To je bilo nešto što vernici Jevreji tog vremena nisu u potpunosti razumeli i nisu bili razboriti kada su u pitanju fariseji. U pogledu načina na koji su dočekali Gospoda, slepo su verovali onome što su njihove verske vođe rekle, a iako su neki dobro znali da reči i delo Gospoda Isusa poseduju autoritet i moć, i dalje su verovali glasinama i klevetama koje su širili religiozni fariseji. Zbog toga su bili obmanuti i podržali su svoje verske vođe u osuđivanju i odbacivanju Gospoda Isusa. Ne samo da nisu primili spasenje od Gospoda već ih je umesto toga Bog kaznio.

Na potpuno isti način, iako su današnji pastori i starešine dobro upućeni u Bibliju, to ne dokazuje da oni razumeju istinu ili da poznaju Boga. Obično je većina onoga što propovedaju biblijsko znanje i teološka teorija; veoma retko propovedaju ili svedoče o rečima Gospoda Isusa. Njihovo biblijsko znanje i teološka teorija ne mogu obezbediti izdržavanje za živote ljudi i koliko god da znaju, to ni na koji način ne pokazuje da razumeju istinu ili poznaju Gospoda. Ono što nam je sada više od svega potrebno jeste da razumemo neke istine, kao što su, recimo, zašto je religiozni svet tako pust, kako rešiti osnovni uzrok pustih crkava, kako tragati za Božjim stopama, kako dočekati Gospoda, kako činiti Božju volju i slušati Gospoda, kako se osloboditi lanaca i okova greha i očistiti se da bismo dostigli sklad sa Hristom i tako dalje. Pastori i starešine nikada nisu propovedali takve istine kao što su ove jer ih ni sami ne razumeju. Da razumeju istinu, onda bi vernici bili napojeni i zbrinuti. Kada sami pastori i starešine ne razumeju istinu ili ne poznaju Gospoda, kako bi nas onda mogli povesti da dočekamo povratak Gospoda? Biblija kaže: „Gospodu Bogu svome klanjaj se, i njemu jedinom služi(Matej 4:10). „Ovaj narod me poštuje usnama, ali mu je srce daleko od mene. Uzalud je njihova pobožnost; njihovo učenje naučene su zapovesti ljudske(Matej 15:8-9). „Proklet da je čovek koji se uzda u čoveka i veruje u svoju mišicu, i čije se srce odvraća od Jehove(Knjiga proroka Jeremije 17:5). Gospod nas savetuje da treba da veličamo Boga kao ono što je veliko u našoj veri i da se molimo Bogu čistog srca. Ne smemo čuvati druge ljude u svojim srcima niti lako verovati u ono što drugi ljudi govore, inače nas Gospod nikada neće pohvaliti kako god da Ga sledimo. U našoj veri u Boga, ako slepo verujemo pastorima i starešinama kada je reč o važnom pitanju istraživanja istinitog puta, i prepuštamo njima da uređuju naše sudbine i odredišta, kakav je to problem? Da li je to vera u Boga ili vera u ljude? Dok istražujemo istiniti put, da li treba da slušamo šta Bog govori ili šta govore pastori i starešine? Ako, dok istražujemo istiniti put, nemamo sopstvene stavove, već samo slepo verujemo tuđim rečima, zar to nije naš propust da preuzmemo odgovornost za svoje živote? Tada bismo bili skloni da činimo iste greške kao i običan jevrejski narod pre svih tih godina, a Gospod bi nas napustio i uklonio!

Treba da slušamo Glas Božji dok istražujemo istiniti put

Kada je u pitanju istraživanje istinitog puta, treba da imamo svoje vlastite stavove, a ne da slepo verujemo u ono što kažu pastori, starešine ili kineska vlada. Moramo da sprovodimo svoja dela u skladu sa rečima Gospoda jer samo tako ćemo biti u stanju da pozdravimo pojavu Gospoda. Gospod Isus je rekao: „Evo, stojim pred vratima i kucam; ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom(Otkrivenje 3:20). „Moje ovce slušaju moj glas. Ja ih poznajem i one idu za mnom(Jovan 10:27). Drugo i treće poglavlje Knjige Otkrivenja na više mesta pretskazuju: „Ko ima uši, neka sluša šta Duh govori crkvama!“ Reči Svemogućeg Boga glase: „Budući da tragamo za Božjim stopama, dužni smo da tražimo Božju volju, Božje reči, Njegove izjave – jer gde god postoje nove reči koje je izgovorio Bog, tamo je Božji glas, a gde god su Božje stope, tamo su Božja dela. Gde god postoji Božji izraz, tamo se Bog pojavljuje, a gde god se Bog pojavljuje, tamo su istina, put i život. Tragajući za Božjim stopama, zanemarili ste reči ’Bog je istina, put i život.’ I tako, mnogi ljudi, čak i kada prime istinu, ne veruju da su pronašli Božje stope, a još manje priznaju Božju pojavu. Kakva kobna greška!(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Dodatak 1: Pojavom Boga otpočelo je Novo doba“). Ovde možemo videti da Bog izjavljuje više reči kada se vraća tokom poslednjih dana i treba da budemo mudre device koje se usredsređuju na slušanje Božjeg glasa. Mudre device su sopstvenog kova i duhovno su pronicljive; one su u stanju da prepoznaju iz Hristosovih izreka da su ove reči istina, put života, i tako su u stanju da prepoznaju Božji glas i dočekaju Njegovu pojavu. Kada se Gospod Isus pojavio i izvršio svoje delo u Doba blagodati, na primer, On je izrazio put na ovaj način: „Pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko!(Matej 4:17). Petar, Jovan i drugi učenici koji su sledili Gospoda Isusa, svi su prepoznali Gospoda kroz glas Božji. Mogli su da čuju da je ono što Gospod govori istina, pa su bez oklevanja napustili svoje roditelje i domove da bi sledili Gospoda, a On ih je lično napojio i brinuo o njima. Dok sledili Gospoda Isusa, fariseji su ih uznemiravali i na sve načine ometali, a rimske vlasti klevetale i osuđivale. Pa ipak, oni su slušali samo Božje reči i poštovali Ga, a odbijali su da ih vlast ili religiozni fariseji uznemiravaju ili obmanjuju. Kada su prepoznali Hristosa, sledili su Ga do kraja, molili Mu se i slušali Njegove reči. Postepeno su sazreli u životu i stekli izvesno znanje o Bogu. Jevrejski vernici, pak, koji su bili kruti, neupućeni i tvrdoglavi, iako su u rečima Gospoda Isusa čuli autoritet i moć i znali da nijedno ljudsko biće ne može izgovoriti takve stvari, ipak nisu mogli da veruju u Njega niti da Ga slede. Posustali su pri prvom nagoveštaju uznemiravanja i obmanjivanja fariseja; verovali su u Boga, ali nisu mogli da čuju Njegove reči, nisu imali moć rasuđivanja ili bilo kakav sopstveni stav i čak su otišli toliko daleko da su se priklonili Sotoni u odupiranju Bogu. Na kraju, takve ljude je mogao napustiti i ukloniti samo Bog, tako da su pali u pakao da tamo zauvek borave po kazni. Zbog toga, kada istražujemo istiniti put, ne smemo slepo verovati onome što drugi ljudi govore, već se moramo usredsrediti na to da čujemo Božji glas i da prepoznamo da je Hristos istina, put i život. Ovo je od najveće važnosti.

Jevanđelje Svemogućeg Boga poslednjih dana sada se proteže celom vaseljenom, a knjiga klasičnih reči koje je objavio Svemogući Bog – Reč se pojavljuje u telu – prevedena je na preko 20 jezika i javno je dostupna onlajn, tako da celo čovečanstvo može tragati i istraživati. Svemogući Bog objavljuje sve istine zarad spasa ljudskog roda, kao što su: šta je prava vera u Boga, šta su pokornost Bogu i ljubav prema Bogu, kako se možemo bojati Boga i izbegavati zlo, kako možemo biti u skladu sa Hristosom, kako možemo da živimo smislene živote i još mnogo toga. Ljudi iz svih nacija širom sveta koji su žudeli da se Bog pojavi prepoznali su Božji glas u rečima Svemogućeg Boga. Postali su sigurni da su ove reči istine koje Bog objavljuje da bi očistio i spasio čoveka i jedan za drugim su se vratili u Božji dom. Bez obzira na to koliko pastori i starešine pokušavaju da im prepreče put ili kakve sve klevete i bogohuljenja širi kineska vlada, oni nepokolebljivo slede Boga. Ovi ljudi su mudre device, oni koji su stajali ushićeni pred Božjim prestolom, oni koji imaju priliku da budu očišćeni i usavršeni od Boga i da ih Bog pretvori u pobednike u poslednjim danima. Zatim, postoje oni koji vide da su reči koje Svemogući Bog objavljuje u celosti istina, da su one Božji glas, ali su ipak obmanuti i sputani nakon što čuju zabrane koje izgovaraju pastori i starešine i ne usuđuju se da istražuju Božje delo. Idu čak toliko daleko da sumnjaju u istiniti put i Božje delo – da li se tako ponašaju mudre device? Bog bi mogao da izgovori sto reči, a oni ne bi bili u stanju da im u potpunosti veruju, ali kada bilo ko od iskvarenog čovečanstva kaže samo jednu reč, oni je prihvataju svim srcem – zar ovo nisu budalaste device? Kada istražuju istiniti put, budalaste device ne slušaju Božji glas, već umesto toga slušaju ljudske reči. Njih neprestano uznemirava i obmanjuje Sotona, a na kraju će ih Sotona i proždreti. Oni će izgubiti spasenje Božje, Bog će ih napustiti i ukloniti i katastrofe će ih odneti. Time se tačno ispunjavaju sledeće reči u Bibliji: „Pogibe moj narod jer nema znanja(Knjiga proroka Osije 4:6) i „Bezumni ginu zbog bezumlja“ (Priče Solomonove 10:21).

Sada će delo Svemogućeg Boga u poslednjim danima uskoro doći do kraja. Da li želimo da budemo kao Petar, da budemo ljudi koji slušaju Božji glas i dočekuju Gospoda? Ili želimo da budemo kao Jevreji vernici, koji slepo prate šta govore pastori, starešine i sotonski režim i tako izgubimo Božje spasenje? Bilo da odlučimo da slušamo Božje reči ili reči ljudi dok istražujemo istiniti put, to će odlučiti našu sudbinu i naš konačan kraj! Kao što Svemogući Bog kaže, „Delo Božje nezaustavljivo juri kao moćni talas. Niko Ga ne može zadržati i niko ne može zaustaviti Njegovo napredovanje. Samo oni koji pažljivo slušaju Njegove reči i koji Ga traže i žude za Njim, mogu ići Njegovim stopama i primiti Njegovo obećanje. One koji to ne čine zadesiće sveopšta katastrofa i zaslužena kazna(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Dodatak 2: Bog upravlja sudbinom celog čovečanstva“).

Napomena urednika: Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema, kontaktirajte nas putem ćaskanja uživo i možemo zajedno da ih istražimo i razmotrimo.

Prethodno: Pravi izbor

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Srodni sadržaji

Pravi izbor

Rođen sam u zabačenom planinskom selu, u porodici nekoliko generacija zemljoradnika. Dok sam išao u školu, majka bi me često opominjala:...

Kako sam napustio siguran posao

Rođen sam u siromašnoj i zaostaloj seoskoj porodici. Još dok sam bio dete, moj otac je zahtevao da marljivo učim, kako bih u budućnosti...

Povežite se sa nama preko Mesindžera