Reč se pojavljuje u telu

Drugi tom, O spoznaji Boga

Knjiga „O spoznaji Boga“, drugi tom dela pod naslovom „Reč se pojavljuje u telu“, sadrži izjave Hrista poslednjih dana, Svemogućeg Boga, upućene celom ljudskom rodu, koje predstavljaju nastavak izjava iz knjige „Božja pojava i delo“. Bog tu izlaže najrazličitije istine, kao što su delo koje je obavljao od stvaranja sveta, Njegova volja i Njegova očekivanja od ljudskog roda koja su sadržana u delu, izlive svega što Bog ima i što jeste iz Njegovog dela, kao i Njegova pravednost, Njegova vlast, Njegova svetost i činjenica da je On izvor svekolikog života. Nakon što budu pročitali ovu knjigu, oni koji istinski veruju u Boga moći će da potvrde da je On, koji može da obavi ovo delo i da ispolji takvu narav, onaj Jedini koji je suveren nad svim stvarima, a ujedno će moći i da istinski spoznaju Božji identitet, Njegov status i Njegovu suštinu, čime se potvrđuje da je Hristos poslednjih dana, Svemogući Bog, Sâm Bog, jedinstven.

Izjave Hrista poslednjih dana

Povežite se sa nama preko Mesindžera