Ko je jedini istiniti Bog?

мај 7, 2023

U današnje vreme, većina ljudi je religiozna i veruje da Bog postoji. Oni veruju u onog Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom ljudi u različitim mestima počeli da veruju u mnoštvo različitih Bogova, na stotine njih a možda čak i na hiljade. Da li ih može biti toliko mnogo? Apsolutno ne. Ali koliko ih onda ima? I ko je istiniti Bog? Nijedna poznata niti veoma ugledna ličnost nam ne može dati jasan odgovor, jer nijedno ljudsko biće ne može videti Boga niti stupiti u direktan kontakt s Njim. Svi ljudi su kratkog veka, a ono što doživljavaju i čemu svedoče veoma je ograničeno. Pa ko onda može jasno svedočiti o Bogu? Oni koji to mogu su retki. Poznajemo Bibliju kao najklasičnije i najmerodavnije delo koje svedoči o Bogu. U njoj je svedočanstvo da je Bog stvorio sve, a otkad je stvorio čovečanstvo, neprestano usmerava živote ljudi na zemlji. On je izdao zakone i zapovesti za ljude, a Biblija takođe svedoči o Bogu u ljudskom telu, Gospodu Isusu, koji je došao da iskupi ljudski rod. Biblija proriče povratak Boga u poslednjim danima da obavi delo suda kako bi u potpunosti spasao čovečanstvo i odveo ljude na predivno odredište. Dakle, jasno je da je Bog o kojem Biblija svedoči Stvoritelj, jedini istiniti Bog. Za to postoje čvrsti dokazi. Neki se pitaju: „Ko je zapravo taj Bog o kome svedoči Biblija? Kako se On zove? Kako bismo mogli da ga nazovemo?“ Zvao se Jahve, a kasnije je u telesnom obliku nazvan Gospod Isus, a Otkrivenje potom proriče dolazak Svemogućeg – Svemogućeg Boga – u poslednjim danima. To je Bog koji je stvorio nebo, zemlju, sva stvorenja i ljudski rod. On je jedan istiniti Bog koji je uvek vodio i spašavao čovečanstvo. On je večan. On suvereno vlada nad svima i upravlja svime. Dakle, svako osim ovog Stvoritelja i jedinog istinitog Boga jeste lažni bog. Sotona je lažni bog i oni pali anđeli koji su ga sledili se bez izuzetka lažno predstavljaju kao bogovi kako bi obmanuli ljude. Buda, Guanjin i taoistički Car od žada su svi lažni bogovi, na primer. Postoji još mnogo drugih lažnih bogova, poput onih koje su odredili imperatori iz prošlosti, ali nema potrebe da se bavimo bogovima drugih religija. Dakle, zašto ih nazivamo lažnim bogovima? Zato što oni nisu stvorili sve na nebu i zemlji, niti su stvorili ljudski rod. To je najpouzdaniji dokaz. A oni koji nisu u stanju da stvore sva stvorenja, ili da vladaju nad svime, jesu lažni bogovi. Da li mislite da bi se lažni bog usudio da tvrdi da je on stvorio sva stvorenja? Ne bi. A šta je sa stvaranjem ljudskih bića? Ne bi se usudio. Da li bi se usudio da tvrdi da može da spase ljudski rod od Sotone? Svakako ne bi. A da li će se pojaviti lažni bog ako mu se molite kada dođe vreme stvarnih nesreća? On to neće moći, već će se sakriti, zar ne? Možemo videti da lažni bogovi ne mogu spasiti ljudski rod i stoga je uzaludno verovati u njih. Verovanje u njih je ravno samoubistvu i može se jedino završiti potonućem u uništenje. Zato je od nemerljive važnosti da utvrdimo ko je pravi Bog, gospod koji je stvorio sve.

Hajde da pogledamo šta piše u Knjizi Postanja 1:1, „U početku stvori Bog nebo i zemlju.“ Ovo je prvi stih u Bibliji, koji je veoma značajan i istinit jer upućuje čovečanstvo u tajnu o Bogu koji stvara nebo, zemlju i sva stvorenja. Knjiga Postanja je isto tako i zapis o Bogu koji stvara svetlost i vazduh Svojim rečima, kao i sve životinje, biljke i tako redom, sve dok nije stvorio čoveka sopstvenim rukama. Bog je stvorio sva stvorenja i On ih sve održava i hrani. On nam daje sve što nam je potrebno za opstanak. Ljudski rod i sva druga živa bića opstaju prema zakonima koje je odredio Bog. Stvoritelj poseduje jedinstvenu moć i vlast koje nijedan čovek, anđeo ili Sotonin zli duh nikada ne bi mogao da ima ili stekne. Možemo sa sigurnošću reći da je Stvoritelj, Jedini koji je sposoban za stvaranje svih stvorenja i ljudskog roda, jedini istiniti Bog.

Bog je stvorio sva stvorenja i ljudski rod. On vlada svime, dok istovremeno vodi i spašava celokupno čovečanstvo. Hajde da vidimo šta kaže Biblija. U početku je Bog stvorio ljudski rod, a nakon što je Sotona iskušao Adama i Evu, ljudi su živeli u grehu. Adamovi i Evini potomci su se namnožili na zemlji, ali nisu znali kako da žive, ni kako da se klanjaju istinitom Bogu. Shodno svom planu upravljanja, Bog je započeo Svoje delovanje u Doba zakona, izdajući zakone i zapovesti, i učeći ljudski rod šta je greh, šta bi trebalo da rade, a šta ne, da bi znali kako da žive i kako da se klanjaju Bogu Jahveu. Tako je Bog poveo ljudski rod na ispravan životni put. U kasno Doba zakona, Sotona je toliko duboko iskvario ljudski rod da nisu mogli da slede zakone i sve više su grešili. Nije više bilo dovoljno žrtvi za greh koje su mogli da prinesu. Da se tako nastavilo, ceo ljudski rod bi bio osuđen i pogubljen po zakonu. Bog se ovaplotio i javio kao Gospod Isus da bi spasao ljudski rod. On je lično bio razapet kao žrtva za grehove čovečanstva, preuzimajući na sebe grehove ljudi. Nakon toga, niko više nije morao da prinosi žrtve za svoje grehove. Sve dok su verovali, ispovedali se i kajali pred Gospodom, njihovi grehovi su bivali oprošteni. Mogli su da dođu pred Boga i uživaju u svemu čime ih je počastvovao. Bez žrtve za greh koju je podneo Gospod Isus, svi bi bili osuđeni i pogubljeni po zakonu, i zasigurno ne bismo postojali do dana današnjeg. Prema tome znamo da je Gospod Isus Iskupitelj ljudskog roda, pojava jedinog istinitog Boga. Njegov Duh je Duh Boga Jahvea. On je Bog Jahve koji se pojavio ovaploćen u ljudskom telu. Da pojednostavimo, Bog Jahve je došao na svet kao čovek da iskupi čovečanstvo i On je jedini istiniti Bog.

Gospod Isus je izvršio delo iskupljenja u Doba blagodati, i svakome ko je verovao u Gospoda su grehovi bili oprošteni. Uprkos uživanju u miru i radosti zbog oproštenja grehova i svih blagodati koje je Bog podario ljudima, ljudski rod nikada nije prestao da greši. Ljudi žive tako što ciklično čine grehe, ispovedaju se i ponovo čine grehe. Nisu dostigli svetost, niti su postali vredni ulaska u carstvo Božje. Gospod Isus je obećao da će ponovo doći u poslednjim danima da u potpunosti spase ljude od greha, pročisti ih i odvede ih u Svoje carstvo. Bog je sada lično došao na zemlju u ljudskom telu, baš kao što je i obećao. On je Svemogući Bog, onaj koji izražava istinu i obavlja delo suda u Njegovim poslednjim danima. Svemogući Bog je izgovorio na hiljade reči, otkrivajući tajne Božjeg plana upravljanja starog 6000 godina, pričajući ljudskom rodu sve o korenu ljudskih greha i opiranja Bogu, i o tome kako Sotona kvari čoveka, a Bog ga svojim delovanjem spašava, korak po korak. Uči nas tome kako da praktikujemo veru da bi se očistili i ušli u Njegovo carstvo, kako da postignemo pokornost i ljubav prema Bogu, kao i ishodu i krajnjem odredištu na koje stiže svaka vrsta ljudi. Istine koje je izgovorio Svemogući Bog su toliko bogate raznolikostima da ništa ne nedostaje. Videvši koliko je mnogo istina izrazio Svemogući Bog, možemo potvrditi da je On Gospod Isus koji se vratio, jer je Gospod prorekao: „Kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu(Jovan 16:13). Nije li to što Svemogući Bog otkriva toliko mnogo istina ispunjenje proročanstva Gospoda Isusa? Ne dokazuje li to da je On Duh Gospoda Isusa koji se vratio da deluje ovaploćen u telu čoveka? Dakle, Svemogući Bog i Gospod Isus od jednog su Duha, a Svemogući Bog je Spasitelj koji je došao na zemlju da u potpunosti spase ljudski rod. Samo Sâm Bog može izraziti istinu. Osim Boga, ne postoji ljudsko biće koje bi to moglo. Tokom celokupne istorije ljudskog roda, nijedno ljudsko biće nije moglo da izrazi istine. Sve ono što su poznate i veoma ugledne ličnosti rekle, kao i đavoli i zli duhovi koji se izdaju za bogove, jesu zablude i obmanjujuće laži, bez ijedne jedine reči istine. Samo Sâm Bog može da izrazi istinu i spasi ljudski rod. U to nema sumnje.

Bog je stvorio nebo, zemlju, sva stvorenja i ljudski rod. Sve ovo vreme, On govori i deluje kako bi usmerio i spasao ljudski rod. Pouzdano možemo da tvrdimo da je jedino Stvoritelj, onaj koji može da stvori nebo, zemlju, sva stvorenja i upravlja sudbinom ljuskog roda, jedini istiniti Bog. Bog je stvorio ljudski rod, i jedino se Sâm Bog brine o ljudskoj sudbini i napretku. Nakon što je završio delo stvaranja sveta, Bog se usredsredio na ljudski rod; čuva nas i snabdeva svime što nam je potrebno, pružajući nam svega u izobilju. On nas nije zanemario i napustio nakon što nas je stvorio. Kada je ljudski rod zvanično počeo da živi na zemlji, Bog je započeo Svoje delovanje u Doba zakona, izdajući zapovesti za usmeravanje čovekovog života na zemlji. Kada je Sotona toliko duboko iskvario čoveka da ovaj više nije mogao da se pridržava zakona, svi su se, prema zakonu, suočili sa osudom i došli do tačke bez povratka. Zato se Bog ovaplotio kao Gospod Isus i lično dovršio delo iskupljenja za oproštaj grehova ljudskom rodu, dozvolivši im da uživaju u blagodati i blagoslovima datim od Boga. Kada se to doba završilo, Bog se još jednom ovaplotio, ovoga puta kao Svemogući Bog, da obavi delo suda u poslednjim danima kako bi potpuno spasio čovečanstvo od greha i Sotoninih sila i odveo ljude na predivno odredište. Iako svako doba Božjeg delovanja ima drugačiji naziv i On je dovršio različito delo, sve je to uradio jedan Bog. On ima samo jednog Duha i On je jedini istiniti Bog. To je neosporivo. Baš kao što Svemogući Bog kaže: „Delo Božjeg celokupnog plana upravljanja lično obavlja Sâm Bog. Prvu etapu – stvaranje sveta – izvršio je Sâm Bog lično, i da On to nije uradio, onda niko ne bi bio u stanju da stvori ljudski rod; druga etapa je bila iskupljenje celog ljudskog roda i takođe ju je izvršio Sâm Bog lično; treća faza se podrazumeva: postoji još veća potreba da celokupno Božje delo do kraja dovrši Sâm Bog. Celokupno delo iskupljenja, osvajanja, zadobijanja i usavršavanja celog ljudskog roda obavlja Sâm Bog lično. Da On lično nije obavio ovo delo, onda čovek ne bi mogao ni da predstavlja Njegov identitet niti da obavlja Njegovo delo. Da bi porazio Sotonu, da bi zadobio ljudski rod i da bi čoveku dao normalan život na zemlji, On lično predvodi čoveka i lično dela među ljudima; zarad celog Svog plana upravljanja i celokupnog Svog dela, On mora lično da obavi ovaj posao(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Obnavljanje čovekovog normalnog života i njegovo dovođenje do divnog odredišta“). „Sve tri etape dela, koje se odvija od postanka do danas, obavio je Sâm Bog, jedan jedini Bog. Činjenica o postojanju tri etape dela jeste činjenica Božjeg rukovođenja celokupnim čovečanstvom, činjenica koju niko ne može da porekne. Na kraju ove tri etape dela, sve će stvari biti klasifikovane po vrstama i vraćene pod Božju vlast, jer u celoj vaseljeni postoji samo ovaj jedan Bog i nema drugih religija. Onaj ko nije u stanju da stvori svet neće biti u stanju ni da ga privede kraju, dok će Onaj koji je stvorio svet zasigurno moći da ga dovede do kraja. Prema tome, ako neko nije u stanju da ovo doba privede kraju, već je samo u stanju da pomogne čoveku da kultiviše svoj um, onda on sasvim sigurno neće biti Bog i zasigurno neće biti Gospod ljudskome rodu. On neće biti sposoban da obavi tako veliko delo; postoji samo jedan koji može da izvede takvo delo, a svako ko nije u stanju da obavi ovo delo zasigurno je neprijatelj, a ne Bog. Sve zle religije u neskladu su sa Bogom, a pošto su u neskladu sa Bogom, one su neprijatelji Božji. Sav posao obavlja ovaj jedan istiniti Bog i čitavom vaseljenom zapoveda ovaj jedini Bog. Bez obzira da li je reč o Njegovom delu u Izraelu ili Kini, bez obzira da li to delo obavlja Duh ili telo, celokupno to delo obavlja Sâm Bog i niko ga drugi ne može obaviti. Upravo zato što je On Bog celog čovečanstva, On svoje delo obavlja slobodno, nesputan nikakvim uslovima – ovo je najveća od svih vizija(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Poznavanje tri etape Božjeg dela je put ka spoznaji Boga“). Iz Božjih reči možemo videti da postoji samo jedan Bog, samo jedan Stvoritelj. Samo Sâm Bog može stvoriti sva stvorenja, vladati nad čitavom sudbinom ljudskog roda, usmeravati život čovečanstva na zemlji, spasti čoveka i odvesti ga na predivno odredište. Baš kao što piše u Otkrivenju, „Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji, Početak i Svršetak(Otkrivenje 22:13). Lažni bogovi ne mogu da stvore sva stvorenja, a kamoli da spasu ljudski rod ili okončaju jedno doba. Lažni bog nikada ne bi mogao da obavi delo koja obavlja istiniti Bog. Lažni bog jedino može da pokaže neke znakove i čuda, ili da širi jeresi i zablude, kako bi obmanuo i iskvario ljude. Ovi bogovi mogu da učine neke sitne usluge da zadobiju ljude, koji će ih kaditi tamjanom i klanjati im se kao Bogu. Međutim, lažni bogovi ne mogu da opraštaju grehove niti izražavaju istine kako bi pročistili ljudsku iskvarenost. A naročito ne mogu spasiti ljudski rod od Sotoninih sila. Usuđujući se da se izdaju za istinitog Boga, lažni bogovi pokazuju da su zli i besramni do krajnosti. Na kraju će ih Bog kazniti tako što će ih okovati i baciti u bezdan. Bog će na kraju zbrisati sve one koji idu protiv Njega.

Dakle, u potrazi za istinitim Bogom moramo tražiti Onoga ko je stvorio sva stvorenja, ko vlada nad njima, Onoga ko može da izrazi istinu i svojim delovanjem spase ljudski rod. Ovo je od ključne važnosti. Samo verovanjem i klanjanjem ovom jedinom istinitom Bogu, prihvatanjem istina koje On izražava i spoznajom istine kao života, možemo biti oslobođeni greha, primiti Božje spasenje i stupiti u predivno odredište. Ako ne znaš ko je istiniti Bog, moraš da tražiš i istražuješ. Ne možemo istinitog Boga zameniti lažnim bogovima samo zato što pokazuju neka čuda ili leče neke bolesti. To bi bila tabu tema, zato što oni nisu istiniti Bog. Klanjanje lažnom bogu je bogohuljenje, to je suprotstavljanje Bogu i jednako je izdaji istinitog Boga. Božja narav neće tolerisati ljudske uvrede, tako da će sve one koji veruju u lažnog boga, Bog prokleti i uništiti. Svemogući Bog kaže: „Sve dok stari svet bude postojao, bacaću Svoj bes na njegove zemlje, otvoreno objavljivati Svoje upravne odluke širom vaseljene i obasipati grdnjom svakoga ko ih prekrši. Dok Svoje lice okrećem kako bih se obratio vaseljeni, celokupno čovečanstvo čuje Moj glas, a potom i vidi sva dela koja sam širom vaseljene obavio. Oni koji se Mojoj volji protive, odnosno, oni koji Mi se delima ljudskim suprotstavljaju, biće izloženi Mojoj grdnji. Uzeću mnogobrojne zvezde sa nebesa i iznova ih napraviti i, zahvaljujući Meni, sunce i mesec će se obnoviti – nebesa neće više biti ono što su bila, a mnoštvo stvari na zemlji biće obnovljeno. Sve će se dovršiti kroz Moje reči. Mnoge zemlje unutar vaseljene biće ponovo podeljene i zamenjene Mojim carstvom, tako da će sadašnje zemlje zauvek nestati i sve će postati carstvo koje se Meni klanja; sve zemlje sveta biće uništene i prestaće da postoje. Od svih ljudskih bića u vaseljeni, svako ko pripada đavolu biće istrebljen, a svako ko se Sotoni klanja biće oboren Mojim razbuktalim ognjem – to jest, izuzev onih koji idu pravim putem, sve ostalo će biti pretvoreno u prah i pepeo. Kada izgrdim mnoge narode, oni iz sveta religije će se, u manjoj ili većoj meri, vratiti u Moje carstvo, osvojeni Mojim delima, jer će oni dotad već videti dolazak Svetoga koji će jahati na belom oblaku. Svi će ljudi biti podeljeni po vrstama i primiće grdnje srazmerne svojim postupcima. Svi oni koji su ustali protiv Mene stradaće; a što se tiče onih čija dela na zemlji nisu uključivala Mene, oni će, zahvaljujući načinu na koji su se oslobodili, nastaviti da bivstvuju na zemlji pod upravom Mojih sinova i Mog naroda. Otkriću se bezbrojnim narodima i bezbrojnim zemljama, Svojim glasom oglasiću se na zemlji i objaviti da je Moje veliko delo dovršeno, tako da ga celo čovečanstvo može videti vlastitim očima(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, 26. poglavlje, „Božje reči celoj vaseljeni“).

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Srodni sadržaji

Povežite se sa nama preko Mesindžera