Hrišćansko svedočenje | Da li je cela Biblija Bogom nadahnuta?

фебруар 24, 2024

Centralni lik ove priče se oduševljeno davao za Gospoda još od kada je u Njega uzverovala. On je često čitao Bibliju i bio je ubeđen da je „Cela Biblija nadahnuta Bogom i da su sve Božje reči se zapisane u njoj. Ako verujemo u Boga, ne možemo se udaljiti od Biblije. Učiniti to bi bilo jeres.“ No, kada je čuo kako Crkva Svemogućeg Boga svedoči da se Gospod Isus vratio, da je On Svemogući Bog i da je Bog izrekao nove reči, bilo mu je teško da to prihvati. Verovao je da su reči i delo Svemogućeg Boga izašle izvan okvira Biblije. Kasnije je, nakon što je čitao reči Svemogućeg Boga, napokon shvatio da nije cela Biblija nadahnuta Bogom i da, štaviše, sama Biblija ne sadrži večni život, te da samo sledeći Hrista poslednjih dana neko može da zadobije istinu i život. Nakon određenog perioda istraživanja, on je radosno prihvatio delo Svemogućeg Boga u poslednjim danima i dočekao Gospoda.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera