Hrišćansko svedočenje | Bio sam svedok pojave Božje

јануар 12, 2024

Nekada član korejske prezbeterijanske crkve, istinski je žudeo za povratkom Gospoda. Tragao je godinama za glasom Božjim, a da ništa nije pronašao. Kako je na kraju čuo Božji glas, svedočio Njegovoj pojavi i dočekao povratak Gospoda Isusa? Pogledajte ovaj video snimak da saznate.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera