Da li se Gospod zaista vraća na oblaku?

14 маја, 2023

Gledamo nesreće jednu za drugom, a pandemije haraju svetom. Vernici nestrpljivo iščekuju da se Gospod vrati na oblaku i odnese ih na nebo kako bi ih spasao od nesreća i odveo u carstvo nebesko. Posmatraju nebo i neprestano se mole, čekajući da ugledaju Gospoda na oblaku, ne usuđujući se da skrenu pogled zbog bojazni da će propustiti Njegov dolazak. Ali bilo im je poražavajuće kada su shvatili da su nesreće već stigle, a oni još uvek nisu dočekali Gospoda Isusa sa neba. Mnogi se pitaju da li će Gospod Isus uopšte i doći. Neki se osećaju nelagodno kada pomisle da ih je možda Gospod poslao u te nesreće. Osećajući se bespomoćno, mnogi pastori menjaju svoje priče i govore da će Gospod doći usred ili nakon tih nesreća. Neki se usuđuju da tvrde da će Gospod doći 2028. ili 2030. godine. Ovakva tumačenja Svetog pisma, mogu odvesti vernike u nesreće, dok misle da je sve u redu. Ali bez obzira na to koliko dugo su verovali ili koliko vredno su radili, oni nisu dočekali Gospoda. Možemo da zamislimo koliko to mora biti teško. Svi vernici znaju ono šta Biblija kaže i da je srljanje u nesreću plačući i škrgućući zubima obeležje srama, dok su uspeh ili neuspeh u tvojoj veri određeni prihvatanjem Gospoda pred nesrećama. Zbog čega onda oni u religioznom svetu nisu prihvatili Gospoda, već su ih zadesile nesreće? Da li je moguće da je Gospod nevernik i da se zbog toga On još uvek nije pojavio? Apsolutno je nemoguće. To što religiozni svet nije prihvatio Gospoda ne znači da se On nije vratio. Zapravo, On se odavno vratio u telo, pojavio se i delovao kao Sin čovečji. Mnogi narodi svih veroispovesti čuli su glas Božji i prihvatili Gospoda. Ali oni religiozni ljudi koji se drže ideje da On dolazi na oblaku su oni koji tek treba da prihvate Gospoda. Još 1991. godine, Istočna munja je počela da svedoči o pojavi i delovanju Svemogućeg Boga. Pune tri decenije su svedočili o tome. Svemogući Bog je izrazio milione reči, a ljudi svih veroispovesti koji vole istinu su ih pročitali i prihvatili kao čistu istinu. Shvatili su da čuju Božji glas, te su prihvativši Gospoda, došli pred Svemogućeg Boga. Istine koje je Svemogući Bog izrazio već dugo postoje na internetu. One sijaju od Istoka do Zapada poput velike svetlosti, obasjavajući ceo svet, čime se u potpunosti obistinjuju reči Gospoda Isusa: „Jer kao što munja sevne s istoka i zasvetli sve do zapada, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg(Matej 24:27). Pojava i delo Svemogućeg Boga su uzdrmali ceo svet, dok su sile antihrista u religioznom svetu sudile, osuđivale i suprotstavljale se Istočnoj munji, ne uzimajući u obzir Božje delo. Sve se bazira na tome da je svaki Gospod Isus lažan ukoliko ne dolazi na oblaku, a da je Gospod koji dolazi ovaploćen lažni Hristos. Možemo svi da vidimo da religiozni svet nije prihvatio Gospoda, već je potpuno zapao u nesreću jer nije sledio proročanstva Gospoda Isusa kojim bi Ga prihvatio. Vodili su se svojim sopstvenim predstavama, proizvoljno odlučivši da se Gospod mora vratiti na oblaku. Oni čeznu da Gospod dođe i odnese ih pravo na nebo, bez sprovođenja samih reči Gospoda u praksi. Načiniti tako strašnu grešku u tako važnoj stvari kao što je prihvatanje Gospoda znači izgubiti šansu za uznesenjem, a završiće tako što će zapasti u nesreće. Time se obistinjuju Božje reči: „Pogibe moj narod jer nema znanja(Knjiga proroka Osije 4:6).

Da bismo znali da li Gospod Isus dolazi na oblaku ili se pojavljuje i deluje kao ovaploćeni Sin čovečji, prvo moramo duboko da udahnemo i ozbiljno porazmislimo o proročanstvima Gospoda Isusa o Njegovom drugom dolasku. Tako ćemo doživeti ozbiljno prosvećenje. Hajde da proučimo neke stihove. „Jer kao što munja sevne s istoka i zasvetli sve do zapada, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg(Matej 24:27). „Kad Sin Čovečiji dođe u svoj dan, to će biti kao kad munja sevne, pa osvetli nebo s jednog kraja na drugi. Ali on prvo treba da propati i da ga ovaj naraštaj odbaci(Luka 17:24-25). „Zato i vi budite spremni, jer će Sin Čovečiji doći u čas kada ne mislite(Matej 24:44). „Jer, kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg(Matej 24:37). „O ponoći nasta vika: ’Evo mladoženje! Izađite mu u susret!’(Matej 25:6). „A ako ne budeš budan, doći ću kao lopov, pa nećeš znati u koji ću čas doći k tebi“ Otkrivenje 3:3). „Evo, dolazim kao lopov!(Otkrivenje 16:15). „Evo, stojim pred vratima i kucam; ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom(Otkrivenje 3:20). Nije nam teško da uvidimo da se u proročanstvima o Gospodnjem dolasku uvek spominje „Sin Čovečiji“, „dolazak Sina Čovečijeg“, „Sin Čovečiji dolazi“, „Sin Čovečiji dođe u svoj dan“, „Jer, kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i sa dolaskom Sina čovečijeg.“ Gospod Isus je spomenuo „dolazak Sina čovečijeg“ toliko mnogo puta, što je nama veoma važno u prihvatanju Gospoda u poslednjim danima. Na šta se, dakle, odnosi to „Sin Čovečiji“? Bez sumnje se odnosi na Božji Duh odenut u telo kao Sin čovečiji. Ovo može biti jedino o Božijem ovaploćenju. Gospod je takođe mnogo puta rekao da će se vratiti „kao lopov“. Pa šta znači to „kao lopov“? To znači da Gospod dolazi tiho, u tajnosti. Onda kada ljudi ne znaju za to, Bog se ovaploćuje kao Sin čovečiji i u tajnosti silazi da se obraća i deluje. Možemo biti sigurni da se Gospod vraća u poslednjim danima kao Sin čovečiji, pre nesreća, kada je svet u svom najmračnijem trenutku. „O ponoći nasta vika: ’Evo mladoženje! Izađite mu u susret!’(Matej 25:6). Istočna munja svedoči o Svemogućem Bogu od 1991. godine do sada, 2021. godine. Tokom ovih 30 godina, oni su bili podvrgnuti suludom ugnjetavanju, hapšenjima i nanošenju povreda od strane KPK. KPK je čak koristila svoju propagandnu mašineriju širom zemlje da obznani ime „Svemogućeg Boga“ o kome svedoči Istočna Munja širom sveta, učinivši ga veoma poznatim imenom za koje su svi čuli. Ovim se obistinjuju reči Gospoda Isusa: „Kad Sin Čovečiji dođe u svoj dan, to će biti kao kad munja sevne, pa osvetli nebo s jednog kraja na drugi. Ali on prvo treba da propati i da ga ovaj naraštaj odbaci(Luka 17:24-25). Nakon što je Istočna munja godinama svedočila o Svemogućem Bogu, ljudi svih veroispovesti koji su voleli istinu, su pročitali reči Svemogućeg Boga i prihvatili ih kao istinu, kao reči Svetoga Duha upućenih crkvama. Čuli su glas Božiji i radosno prihvatili Svemogućeg Boga. Oni su mudre device uzdignute pred Božji tron da prisustvuju Gospodnjoj gozbi. Ima čak i dosta onih koji su nekada sudili i osuđivali Svemogućeg Boga, a koji su, tek nakon što su pročitali Njegove reči, začuli Božji glas i došli pred Boga. Njih tada obuzima žaljenje što su se opirali Svemogućem Bogu i osuđivali ga. Te mudre device koje prisustvuju svadbenoj gozbi Jagnjetovoj svedoče da je Svemogući Bog pojava Sina čovečijeg u poslednjim danima. Ali oni koji se doslovno drže Svetog pisma, insistirajući da Gospod dolazi na oblaku, su bezumne device koje podležu nesrećama. Oni mogu samo da iščekuju pojavljivanje Gospoda Isusa na oblaku posle velikih nesreća. Glavni razlog što ovi ljudi neće prihvatiti Gospoda je što veruju samo u biblijska proročanstva ljudi, ali ne i u proročanstva koja dolaze iz usta Sâmog Gospoda Isusa. Prihvatiće samo Gospoda koji dolazi na oblaku, a odbaciti činjenicu da se Bog u telu javlja i deluje kao Sin čovečiji. Neverovatno je koliko su obmanuti i budalasti! Gospod spominje „Sina čovečijeg“ mnogo puta, ali toliko „inteligentnih“ i „mudrih“ pastora i bibliologa je upropastilo ideju o Sinu čovečijem, načinivši time ozbiljnu grešku. Oni su žrtve sopstvene inteligencije! Svemogući Bog je izrazio toliko mnogo istina, a oni i dalje odbijaju da Ga vide kao Sina čovečijeg. Nije li to jednostavno slepilo? Kako bi mogao da izrazi toliko istina a da On sȃm nije ovaploćeni Bog? Još uvek se drže ideje da jedino mogu prihvatiti Gospoda Isusa koji silazi na oblaku, čime gube svoju šansu da budu uzneseni te podležu nesrećama. Večno će žaliti zbog toga.

Svi možemo da vidimo da se Gospod vratio kao ovaploćeni Sin čovečiji da bi delovao. To je neosporna činjenica koju nikoni na koji način ne može poreći. Ali mnogi ljudi pitaju o stihovima iz Otkrivenja 1:7: „Gle, On dolazi sa oblacima“, misleći da to mora značiti da će Gospod doći na oblaku. Da li su „Doći će s oblacima“ i „Doći će kao Sin čovečiji“ u suprotnosti? Možda tako izleda, ali tu u stvari nema protivrečnosti. To je samo izazov za ljudsko shvatanje. Svako biblijsko proročanstvo će se apsolutno ispuniti, ali kroz određen proces i korake. Postoji takođe red za pojavljivanje Sina čovečijeg i dolazak Gospoda na oblaku. Gospod se prvo ovaploćuje i u tajnosti dolazi da deluje, a potom se i otvoreno pojavljuje na oblaku. Zašto se to odvija u dva koraka? Šta se dešava u međuvremenu? U tome leže tajne. Hajde prvo da vidimo šta je Gospod Isus prorekao. Gospod Isus je rekao: „Imam još mnogo šta da vam kažem, ali sada bi to bilo previše za vas. A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu(Jovan 16:12-13). „Posveti ih sebi istinom; tvoja reč je istina(Jovan 17:17). „Ko sluša moje reči, a ne izvršava ih, tome ne sudim ja. Jer, ja nisam došao da sudim svetu, nego da se svet spase mojim posredstvom. Ko mene odbacuje i ne prihvata moje reči, ima jednog za sudiju. To je reč koju sam govorio; ona će mu suditi u Poslednji dan(Jovan 12:47-48). „Otac, naime, ne sudi nikome, nego je sav sud predao Sinu (…) Dao mu je i vlast da sudi, jer je on Sin Čovečiji(Jovan 5:22, 27). I „Jer, došlo je vreme za Sud koji će započeti od Božijeg doma(1. Petrova 4:17). Proročanstva Gospoda Isusa su se u potpunosti obistinila. Sin čovečiji je došao u tajnosti kada je čovečanstvo to najmanje očekivalo i izrazio tolike istine obavljajući delo suda poslednjih dana. On je Duh istine koji uvodi izabrani narod Božji u sve istine i koji je upotpunio grupu pobednika pre nesreća. Jevanđelje o carstvu Svemogućeg Boga takođe se proširilo na sve zemlje sveta. Ovo pokazuje da je Svemogući Bog pobedio Sotonu i pridobio svu slavu. Sada kada su počele velike nesreće, Bog je upotpunio grupu pobednika, čime se dovršava i Njegovo veliko delo. Posle svih nesreća, Bog će se pojaviti na oblaku pred svim narodima. U tom trenutku će se u potpunosti obistiniti pojavljivanje Sina čovečijeg i dolazak Gospoda na oblaku. Pošto se Svemogući Bog pojavio i započeo Svoj sud počevši od doma Božijeg, oni koji su prihvatili Svemogućeg Boga svaki dan jedu i piju reči Božje. Prihvatanjem Božjeg suda i pročišćenja, oni postepeno izbegavaju greh i sile Sotone. Bog je njih, pretvorio u pobednike pred nesrećama i prve plodove. Ovim se u potpunosti obistinjuju proročanstva iz Otkrivenja: „Evo, stojim pred vratima i kucam; ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom(Otkrivenje 3:20). „Oni su otkupljeni od ostatka čovečanstva kao prvina koja pripada Bogu i Jagnjetu(Otkrivenje 14:4). Prošle su čitave tri decenije otkako je Svemogući Bog došao u tajnosti da obavi Svoje delo suda u poslednjim danima. On je izrazio mnogo istina, razotkrivajući sve tajne Biblije i Božjeg plana upravljanja starog 6000 godina. Toliko je toga izrekao kako bi osudio i razotkrio iskvarenu suštinu čovekovu. Ove reči su način na koji nam istina omogućava da odbacimo greh i Sotonine sile i budemo u potpunosti spašeni. On sudi, grdi, prečišćava, ispituje i oplemenjuje Božji izabrani narod i brine o njemu. Oni jasno vide sopstvenu iskvarenost, osećaju se postiđeno i nemaju gde da se sakriju. Klanjaju se Bogu, puni kajanja, osećajući mržnju i prezir prema sebi. Takođe uviđaju da Božja pravedna narav neće tolerisati nikakvu uvredu i da će postepeno razviti bogobojažljivost bojati se Boga i kloniti se zla, uz istinsku promenu i pokajanje. Svemogući Bog je upotpunio grupu pobednika pre nesreća, pridobivši tako prve plodove. Svedočanstva ovih pobednika pretvorena su u video zapise i filmove koji su dostupni na mreži. Oni su potpuno ubedljivi svima onima koji ih odgledaju. I više je nego jasno da je reč o Božjoj pojavi i delu u poslednjim danima! Svemogući Bog je izrazio toliko mnogo istina i obavio tako veliko delo, uzdrmavši time ne samo ceo svet, već i čitavu vaseljenu. Svemogući Bog je promenio svet okončavši staro i započevši novo doba. Doba carstva je otpočelo. Ovo dokazuje da je Svemogući Bog pojava Sina čovečijeg, Gospoda Isusa koji se vratio. Naš Spasitelj se pojavio i deluje! Delo suda koje počinje sa domom Božjim je uglavnom već obavljeno a velike nesreće su tu. Možemo reći da sunesreće već počele i da će biti samo veće. Svi zlotvori i zle sile koje se protive Bogu biće kažnjeni i uništeni u nesrećama, dok će one koji su pročišćeni Božjim sudom i grdnjom poslednjih dana Bog zaštititi i sačuvati tokom nesreća. Kada se nesreće okončaju, ovaj zli Sotonin svet će biti uništen, i Bog će se tada otvoreno pojaviti pred ljudima na oblaku. Time će se obistiniti proročanstvo u Otkrivenju 1:7: „Evo, on dolazi na oblacima i gledaće ga svako oko, i oni koji su ga proboli, pa će zakukati zbog njega svi narodi zemaljski.“ Zašto će sav rod plakati? Zato što je Svemogući Bog izrazio toliko mnogo istina i obavio tako veliko delo, koje ne samo da su odbili da prouče, već su Ga osudili, sudili mu i hulili zajedno sa antihristovim silama religioznog sveta. Uvredili su Božju narav i zadesile su ih nesreće. Završiće tako što će se udarati u grudi, plakati i škrgutati zubima, čime će se obistiniti tužno proročanstvo iz Otkrivenja da će „pa će zakukati zbog njega svi narodi zemaljski“. Oni koji su pročišćeni i usavršeni prihvatanjem suda i grdnje Svemogućeg Boga videće kako se Bog otvoreno pojavljuje i igraće sa nesputanom radošću, hvaleći Božju svemogućnost, mudrost i pravednost. Kao što Svemogući Bog kaže: „Moja je milost upućena onima koji Me vole i koji se odriču sebe. U isto vreme, kazna koja je snašla rđave ljude pravi je dokaz Moje pravedne naravi i, još više, svedočanstvo Moga gneva. Kad nastupi nesreća, svi koji Mi se suprotstavljaju plakaće dok budu padali kao žrtve gladi i kuge. Oni koji su počinili svakojaka zla, ali su Me tokom mnogo godina sledili, neće izbeći naplatu svojih grehova; oni će takođe biti bačeni u nesreću kakva se retko viđala tokom proteklih miliona godina, i živeće u neprekidnom stanju panike i straha. A oni Moji sledbenici koji su Mi bili odani, radovaće se i klicati Mojoj moći. Oni će iskusiti neizrecivo zadovoljstvo i živeće u radosti kakvu Ja nikada ranije nisam darivao čovečanstvu. Jer Ja izuzetno cenim čovekova dobra dela i gnušam se njegovih zlih postupaka. Još otkad sam počeo da vodim ljudski rod, žarko sam se nadao da ću zadobiti jednu grupu ljudi koji misle kao Ja. U isto vreme, nikada ne zaboravljam na one koji ne misle kao Ja; uvek ih se gnušam u srcu Svom, isčekujući priliku da im se žestoko osvetim, što ću sa velikim uživanjem posmatrati. Sada je konačno nastupio Moj dan, i ne moram više da čekam!(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Pripremi dovoljno dobrih dela za svoje odredište“).

Svemogući Bog izražava istine za Svoje delo suda u poslednjim danima kako bi u potpunosti pročistio i spasao čovečanstvo. Ovo je jedina šansa čovečanstva da se spase i uđe u Božje carstvo. Prilika kakva se ne propušta. Počinju velike nesreće. Oni koji se probude i prouče delo Svemogućeg Boga bez odlaganja stići će na vreme, jer Svemogući Bog kaže: „Kada izgrdim mnoge narode, oni iz sveta religije će se, u manjoj ili većoj meri, vratiti u Moje carstvo, osvojeni Mojim delima, jer će oni dotad već videti dolazak Svetoga koji će jahati na belom oblaku(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, 26. poglavlje, „Božje reči celoj vaseljeni“). Možemo da vidimo da će neki ljudi čuti Božji glas i videti Njegova dela, doći pred Boga i zadobiti Njegovo spasenje usred nesreća. To znači da će biti uzneseni u nesrećama, što je njihova poslednja šansa, kao i velika Božja milost za čovečanstvo. Pametni će znati šta da izaberu. Oni koji željno čekaju da Gospod dođe na oblaku, doživeće kraj koji je sam po sebi očigledan. Pogledajmo poslednji odlomak za danas iz reči Svemogućeg Boga. „Mnogi možda ne mare za ono što govorim, ali i pored toga želim da svakom takozvanom svecu koji sledi Isusa, kažem ovo: kad svojim očima budete videli Isusa kako na belom oblaku silazi sa neba, to će biti javna pojava Sunca pravednosti. Možda će to za tebe biti trenutak velikog uzbuđenja, ali treba da znaš da će trenutak kad budeš svedočio o Isusovom silasku sa neba, biti i trenutak kada ćeš sići u pakao da budeš kažnjen. To će biti trenutak u kom se završava Božji plan upravljanja i u kojem Bog nagrađuje dobre, a kažnjava opake. Jer, Božji sud će se već završiti pre nego što čovek bude video znamenja, kad jedino iskazana istina preostane. Oni koji prihvataju istinu i ne tragaju za znamenjem, i koji su samim tim pročišćeni, vratiće se pred Božji presto i pasti u zagrljaj Stvoritelja. Samo oni koji budu istrajni u verovanju da je: ’Isus koji ne dolazi na belom oblaku lažni Hristos’ biće podvrgnuti večnoj kazni, jer oni veruju jedino u Isusa koji pokazuje znamenja, ali ne priznaju Isusa koji izriče strogi sud i objavljuje istiniti put i život. I zato je jedino moguće da se Isus s njima obračuna kad se otvoreno vrati na belom oblaku. Oni su odveć tvrdoglavi, odveć sigurni u sebe, odveć nadmeni. Kako bi Isus mogao da nagradi takve izrode? Isusov povratak je veliko spasenje za one koji su u stanju da prihvate istinu, ali za one koji nisu u stanju da istinu prihvate, to je znak osude. Treba sami da birate svoj put, i ne treba da hulite na Svetog Duha i da odbacujete istinu. Ne treba da budete neuki i nadmeni, već oni koji se pokoravaju vođstvu Svetog Duha i koji čeznu i tragaju za istinom; jedino ćete na ovaj način imati koristi(„Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Kada budeš ugledao duhovno telo Isusa, Bog će dotad već iznova napraviti nebo i zemlju“).

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Srodni sadržaji

Ko je jedini istiniti Bog?

U današnje vreme, većina ljudi je religiozna i veruje da Bog postoji. Oni veruju u onog Boga koji im je u srcu. Tako su s vremenom ljudi u...

Leave a Reply

Povežite se sa nama preko Mesindžera