Himna Božjih reči - Bog se ovaplotio da bi delao zbog čovekovih potreba

октобар 21, 2023

Uvod

Bog nema veze s’ nagradama il’ dobicima.

Nema buduće žetve, sem što Mu već pripada.

Sve što čini za ljudski rod nije zbog Sebe,

već za čovečanstvo.

1. strofa

Božje delo u telu je nezamislivo teško,

al’ na kraju nosi više ploda

nego delo Duha.

Telo ne mož’ da ima sjajan identitet Duha,

On ne mož’ da čini natprirodna dela kao Duh,

još manje da poseduje autoritet Duha.

Ipak, suština dela tog običnog tela

je mnogo bolja od onog što Duh čini direktno.

To telo odgovor je svakoj ljudskoj potrebi.

Refren

Jedini razlog što se Bog ovaploti,

je zbog čovekovih potreba, ne potreba Boga.

Njegove žrtve i stradanja su zbog čoveka,

ne zbog Samog Boga.

2. strofa

Svi koji traže istinu, čeznu za Božjom pojavom,

mogu bit’ dirnuti il’ nadahnuti delom Duha

i osetit’ čuđenje što prkosi objašnjenjima,

osećaj transcedentan i vredan divljenja,

al’ nedostižan za svako ljudsko biće.

Al’ delo tela daje čoveku

jasne reči i stvarne ciljeve,

osećaj da On je stvaran, da je normalan,

osećaj da On je ponizan i da je običan.

Refren

Jedini razlog što se Bog ovaploti,

je zbog čovekovih potreba, ne potreba Boga.

Njegove žrtve i stradanja su zbog čoveka,

ne zbog Samog Boga.

Prelaz

Možda Ga se plaše, al’ većina se s Njim poveže.

Čovek Ga može videt’, čuti Mu glas,

ne mora Ga gledat’ izdaleka.

Ovo telo čini se pristupačnim,

nije udaljeno nit’ nedokučivo,

On vidljiv je, opipljiv, jer s čovekom je.

Refren

Jedini razlog što se Bog ovaploti,

je zbog čovekovih potreba, ne potreba Boga.

Njegove žrtve i stradanja su zbog čoveka,

ne zbog Samog Boga.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera