Himna Božjih reči - Bog se najviše brine o onima koje će spasiti

јул 1, 2023

1. strofa

Bog jedva čeka da

završi Svoj plan u ovo doba

i spasi one koje želi da spasi.

Bog ne mari za otpor

onih koji ga ne slede

ni kako Ga čovečanstvo kleveta.

Refren

On brine samo da li je one koji ga prate,

one dostojne spasenja,

On upotpunio,

da l’ se vladaju bogougodno.

2. strofa

Sto se tiče ljudi

onih koji ga ne prate,

pokazaće Svoj gnev, kazniće ih,

dok u isto vreme

štiti one koji ga slede,

one koje će On spasiti.

Refren

On brine samo da li je one koji ga prate,

one dostojne spasenja,

On upotpunio,

da l’ se vladaju bogougodno.

3. strofa

Božja je narav takva

da s’ jedne strane krajnju trpeljivost

pokazuje onima koje bi da upotpuni,

i On ceka na njih

koliko god je to moguce.

A sa druge strane,

Prelaz

Bog jako prezire i gadi se

svih ljudi nalik sotoni

koji ne slede, nego se protive.

Refren

On brine samo da li je one koji ga prate,

one dostojne spasenja,

On upotpunio,

da l’ se vladaju bogougodno.

Kraj

Iako Bog ne mari

da l’ mu se oni nalik sotoni klanjaju,

On je strpljiv, ali ipak prezire ih.

Dok On odlučuje

o završetku te vrste ljudi,

On čeka da koraci Njegovog plana nastupe.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera