Himna Božjih reči - Bog Ovaploćen poslednjih dana većinom dela kroz reči

октобар 21, 2023

1. strofa

Bog poslednjih dana dovršava Doba blagodati

usavršava čoveka rečima,

rečima što sklanjaju nejasnog Boga iz srca.

Isus je radio drukčije.

Čuda činio, bolesne lečio,

propovedao jevanđelje neba

i bio razapet da iskupi sve ljude.

1. predrefren

Čovek je stvorio predstavu

da Bog će uvek takav biti.

Refren

Bog poslednjih dana ispunjava

i otkriva sve rečima.

U njima vidiš što On jeste;

u njima vidiš da je On Bog.

2. strofa

Ovaploćen Bog poslednjih dana

otklanja nejasnog Boga iz srca čoveka.

Kroz Njegove reči i praktičan rad među svim ljudima,

čovek poznaje realnost Božju, i ne veruje u nejasnog Boga.

Božja reč u telu

upotpunjuje ljude, ispunjava sve.

2. predrefren

To je rad što postići će Bog na samom kraju.

Refren

Bog poslednjih dana ispunjava

i otkriva sve rečima.

U njima vidiš što On jeste;

u njima vidiš da je On Bog.

Prelaz

Bog u telu dela rečima,

jer to On radi na zemlji.

Vidiš sve što On jeste kroz te reči,

moćne, ponizne, vrhovne.

Bog u telu dela rečima,

jer to On radi na zemlji.

Vidiš sve što On jeste kroz te reči,

moćne, ponizne, vrhovne.

Refren

Bog poslednjih dana ispunjava

i otkriva sve rečima.

U njima vidiš što On jeste;

u njima vidiš da je On…

Bog poslednjih dana ispunjava

i otkriva sve rečima.

U njima vidiš što On jeste;

u njima vidiš da je On Bog.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera