Duhovna pesma - Ovaploćeni Bog poslednjih dana mahom čini delo reči

мај 20, 2023

Dolaskom ovaploćenog Boga poslednjih dana stavljena je tačka na Doba blagodati.

On govori reči koje usavršavaju i prosvetljuju,

te da bi iz čovekovog srca uklonio nejasnog Boga.

Ovo nije etapa dela koju je Isus obavio kada je došao.

On je činio čuda i isceljivao je bolesne,

propovedao jevanđelje carstva nebeskog,

i bio razapet da bi iskupio sve ljude.

Kao posledica toga, ljudi u svojim predstavama veruju

da upravo takav treba da bude Bog.

Ovaploćeni Bog poslednjih dana sve ispunjava i otkriva svojim rečima.

U Njegovim rečima možeš videti šta je On;

u Njegovim rečima možeš videti da je On Bog.

Ovaploćeni Bog poslednjih dana

oslobađa srce čoveka nejasnih predstava o Bogu.

On deluje među ljudima kroz Svoje reči i dela.

On čini da čovek spozna stvarnost Boga

i ukida mesto nejasnom Bogu u čovekovom srcu.

Kroz reči Božje u telu,

On upotpunjuje čoveka i sve ispunjava.

Ovo je delo koje će Bog obaviti tokom poslednjih dana.

Ovaploćeni Bog poslednjih dana sve ispunjava i otkriva svojim rečima.

U Njegovim rečima možeš videti šta je On;

u Njegovim rečima možeš videti da je On Bog.

Bog u telu govori samo reči, jer je to Njegovo delo na zemlji.

Sve što On jeste možete da vidite kroz Njegove reči,

da je moćan, ponizan, iznad svega.

Bog u telu govori samo reči, jer je to Njegovo delo na zemlji.

Sve što On jeste možete da vidite kroz Njegove reči,

da je moćan, ponizan, iznad svega.

Ovaploćeni Bog poslednjih dana sve ispunjava i otkriva svojim rečima.

U Njegovim rečima možeš videti šta je On;

u Njegovim rečima možeš videti da je On…

Ovaploćeni Bog poslednjih dana sve ispunjava i otkriva svojim rečima.

U Njegovim rečima možeš videti šta je On;

u Njegovim rečima možeš videti da je On Bog.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera