Serijal propovedi: Traganje za istinskom verom | Zašto je ovaploćeni Bog poslednjih dana žena?

март 16, 2024

Svemogući Bog, Hrist poslednjih dana, izrazio je mnoge istine i uzdrmao ceo svet. Dok istražuju pravi put, mnogi ljudi uviđaju da su reči Svemogućeg Boga autoritativne, silne i istinite i u njih bivaju uvereni, ali kada čuju da je Hrist poslednjih dana žena, odbijaju da Ga prihvate. Veruju da je Gospod Isus muškarac, a i Sveti Duh svedoči da je Gospod Isus bio „ljubljeni Sin”. Stoga misle da će Gospod zasigurno biti muškarac kada ponovo dođe i da je apsolutno nemoguće da On bude žena. Da li je ovo gledište u skladu sa biblijskim proročanstvima? Da li za to postoje osnove u Božjoj reči? Da li je Gospod Isus rekao da će se vratiti kao muškarac ili žena? Naravno da nije. Zašto je onda ovaploćeni Bog u poslednjim danima žena, a ne muškarac? Ova epozoda Traganja za istinskom verom će vas povesti u spoznaji istine i spoznaji Božje pojave i dela u poslednjim danima.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera