Duhovna pesma - Bog je Gospod sveg stvaranja

март 15, 2023

Bog je nekada bio poznat kao Jahve.

Zvali su Ga još i Mesijom,

a ljudi su Ga jedno vreme s ljubavlju i poštovanjem nazivali Isusom Spasiteljem.

Danas, međutim, Bog nije više ni Jahve ni Isus

koje su ljudi poznavali u prošlim vremenima;

On je Bog koji se vratio u poslednjim danima,

Bog koji će okončati to doba.

On je Sam Bog koji se uzdiže s kraja Zemlje,

ispunjen celokupnom Božjom naravi

i pun vlasti, časti i slave.

To je Bog koji se javlja čoveku u poslednjim danima,

ali je sakriven među ljudima.

On stanuje među ljudima, istinit i stvaran,

kao žarko sunce i ognjeni plamen,

ispunjen snagom i prepun vlasti.

Nema te osobe niti stvari kojoj Njegove reči neće suditi,

i nema osobe niti stvari

koja neće biti ognjem pročišćena.

Kada bi Spasitelj stigao tokom poslednjih dana i još se zvao Isusom,

iznova se rodivši u Judeji i tamo sprovevši Svoje delo,

onda bi time dokazao da je Bog samo izrailjski narod stvorio

i samo izrailjski narod otkupio,

te da On nema nikakve veze sa neznabošcima.

Zar to onda ne bi bilo u suprotnosti sa Božjim rečima

da sam „Ja Gospod koji je stvorio nebo i zemlju i sva stvorenja“?

Bog je napustio Judeju i obavlja Svoje delo

među neznabošcima, jer On nije samo Bog

naroda izrailjskog, već Bog svih stvorenja.

Bog se pojavljuje među neznabošcima tokom poslednjih dana

zato što On nije samo Jahve, Bog naroda izrailjskog,

već, štaviše, zato što je On Stvoritelj svih Svojih izabranika među neznabošcima.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera