Duhovna pesma - Božji narod iz svih nacija izražava svoja osećanja kao jedan

мај 21, 2023

Posmatrajte Božje carstvo,u kojem Bog vlada nad svim.

Od početka stvaranja pa sve do danas,

sinovi Božji su pod vođstvom prošli kroz životne nevolje,

prošli su kroz uspone i padove.

Danas borave u Njegovoj svetlosti.

Ko to ne plače zbog jučerašnjih nepravdi?

Ko to ne lije suze zbog nedaća podnetih kako bi stigli tu gde jesu?

Ko ne koristi ovu priliku da svoje srce posveti Bogu?

Ko ne želi da govori o svojoj strasti i onome što je iskusio?

Ko to ne plače zbog jučerašnjih nepravdi?

Ko to ne lije suze zbog nedaća podnetih kako bi stigli tu gde jesu?

Ko ne koristi ovu priliku da svoje srce posveti Bogu?

Ko ne želi da govori o svojoj strasti i onome što je iskusio?

U njihovim srcima živi Bog, jer je Njegovo delo dovršeno.

Ko to ne plače zbog jučerašnjih nepravdi?

Ko to ne lije suze zbog nedaća podnetih kako bi stigli tu gde jesu?

Ko ne koristi ovu priliku da svoje srce posveti Bogu?

Ko ne želi da govori o svojoj strasti i onome što je iskusio?

Ko to ne plače zbog jučerašnjih nepravdi?

Ko to ne lije suze zbog nedaća podnetih kako bi stigli tu gde jesu?

Ko ne koristi ovu priliku da svoje srce posveti Bogu?

Ko ne želi da govori o svojoj strasti i onome što je iskusio?

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera