Serijal propovedi: Traganje za istinskom verom | Na šta je Gospod Isus zaista mislio kada je na krstu rekao: „Svršeno je“?

март 4, 2024

Svi verujući u Gospoda smatraju da je Gospod Isus kada je na krstu izgovorio reči: „Svršeno je” mislio na to da je Božje delo spasenja ljudskog roda u potpunosti završeno. Zato su uvereni da Gospod nakon što se vrati neće činiti više ništa po pitanju spasenja već će odvesti vernike direktno gore u carstvo nebesko. To je nešto u šta su verujući u Gospoda prilično uvereni, ali postoje li biblijski osnovi za to? Da li je Sveti Duh to potvrdio? Da li je Gospod Isus ikada rekao da nikada više neće činiti išta da bi spasio ljudski rod? Bez sumnje možemo da kažemo da nije. Dakle, kada je Gospod Isus rekao: „Svršeno je”, na šta je zapravo mislio? U ovoj epizodi Traganja za istinskom verom, zajedno ćemo istražiti istinu koja se na ovo odnosi i bolje upoznati Božje delo.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera