Himna Božjih reči - Prihvati sud Hrista poslednjih dana da bi bio pročišćen

август 19, 2023

1. strofa

Isus će sići tokom poslednjih dana,

al’ kako će On to izvesti?

Može li grešnik, iskupljen

al’ ne usavršen, bit’ po Božjem srcu?

Ti si još onaj stari, spašen si od Isusa,

nisi uvršten u grešnike zbog Božjeg spasenja.

Predrefren

Ne znači da si oslobođen greha.

Možeš li biti svetac bez promene?

Refren

Drugo ovaploćenje više nije žrtva za greh,

već za potpuno spasenje iskupljenih od greha.

Tako ti iskupljeni mogu bit’ pročišćeni,

naravi izmenjene, Sotone oslobođeni,

vraćaju se pred Božji tron.

Samo tako mogu biti potpuno posvećeni.

2. strofa

Muči te nečistoća, sebična i zla,

a hoćeš da siđeš s Isusom, srećno!

Promašio si korak u veri u Boga:

Samo si iskupljen, al’ nepromenjen.

Da bi bio po Božjem srcu,

Bog Sam te mora promeniti i pročistiti.

Refren

Drugo ovaploćenje više nije žrtva za greh,

već za potpuno spasenje iskupljenih od greha.

Tako ti iskupljeni mogu bit’ pročišćeni,

naravi izmenjene, Sotone oslobođeni,

vraćaju se pred Božji tron.

Samo tako mogu biti potpuno posvećeni.

3. strofa

Ako si samo iskupljen, ne možeš biti svet,

nesposoban da deliš Božje blagoslove.

Promašio si korak u Božjem delu,

ključni korak promene i usavršavanja.

I tako ti, iskupljeni grešnik,

ne možeš primiti Božje nasleđe.

Refren

Drugo ovaploćenje više nije žrtva za greh,

već za potpuno spasenje iskupljenih od greha.

Tako ti iskupljeni mogu bit’ pročišćeni,

naravi izmenjene, Sotone oslobođeni,

vraćaju se pred Božji tron.

Samo tako mogu biti potpuno posvećeni.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera