Hrišćansko svedočenje | Neizbrisiva odluka

март 29, 2024

Sa samo 15 godina, glavni lik proživljava porodičnu tragediju. U svom očaju prihvata jevanđelje Gospoda Isusa i ganuta je Njegovom ljubavlju, odlučna da posveti sebe Njemu. Njena majka se, međutim, zauzima za to da ona ide na fakultet, da postane uspešna i da ima svetlu budućnost. Ona prihvata delo poslednjih dana Svemogućeg Boga, a kad vidi kako Bog tokom poslednjih dana izražava istinu da pročisti i spase čovečanstvo, postaje još odlučnija da služi Bogu i da sledi ispravan put u životu traganja za istinom. Od dobrog fakulteta dobija prihvatno pismo, ali želi da napusti studije da se dâ Bogu. Njena majka je smrtno protiv ove odluke i dovodi njihove rođake da je odvrate. Njena majka čak kaže da ako nastavi da veruje u Boga, neće više ništa da ima s njom. Od dva puta, verovati u Boga i slediti Ga ili majka koja ju je odgajila, koji će izabrati na kraju?

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera