Himna Božjih reči - Budi Neko Ko Prihvata Istinu

јул 1, 2023

1. strofa

Izaberite svoj put, ne odbacujte istinu

i ne hulite protiv Duha Svetoga.

Ne budi neuk, ne budi arogantan.

Poslušaj vođstvo Duha Svetoga.

Refren

Isusov povratak veliki je spas

za sve one koji prihvataju istinu.

Isusov povratak osuda je

za sve one što istinu ne prihvataju.

2. strofa

Žudite i tražite istinu.

Samo tako imaćete koristi.

Oni što čuše istinu

ali okrenuše joj leđa

su toliko neuki i budalasti.

Refren

Isusov povratak veliki je spas

za sve one koji prihvataju istinu.

Isusov povratak osuda je

za sve one što istinu ne prihvataju,

oh, ne prihvataju istinu, oh, ne prihvataju istinu,

oh, ne prihvataju istinu, oh.

Prelaz

Pažljivo idi putem verovanja.

Ne donosi nagle zaključke.

Ne budi nemaran, bezbrižan u veri prema Bogu.

Vernici u Boga

trebaju biti bogobojazni i ponizni.

3. strofa

Oni što čuše istinu

al’ rano zaključuju,

istinu osuđuju

puni su arogancije.

Refren

Isusov povratak veliki je spas

za sve one koji prihvataju istinu.

Isusov povratak osuda je

za sve one što istinu ne prihvataju.

Kraj

Oh, oh, niko ko u Isusa veruje

neće suditi, ni kleti.

Oh, prihvatite istinu.

Budite razumni i istinu prihvatite.

Isusov povratak veliki je spas

za sve one koji prihvataju istinu.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera