Duhovna pesma - Dolaskom Sina čovečjeg svi ljudi se razotkrivaju

април 29, 2024

I

Pre nego što stupiš u kontakt sa Hristom,

možeš misliti da se tvoja narav potpuno promenila,

da si odan sledbenik Hristov,

da od tebe niko više ne zaslužuje da primi Hristove blagoslove –

i da ćeš stoga što si prošao mnoge puteve,

učinio mnoga dela i dao mnogostruki plod,

zasigurno biti jedan od onih koji će na kraju dobiti krunu.

Ipak, postoji jedna činjenica koja ti možda nije poznata:

iskvarena narav čovekova, njegova buntovnost

i otpor razotkrivaju se čim ugleda Hrista,

a buntovnost i otpor koji se tada razotkriju više su

i potpunije razotkriveni nego u bilo kom drugom trenutku.

II

Budući da je Hristos Sin čovečji –

Sin čovečji koji poseduje normalnu ljudskost –

čovek Ga stoga ne uvažava niti Ga poštuje.

Zbog činjenice da Bog živi u telu,

buntovnost čoveka je tako temeljno i tako živopisno izneta na videlo.

Zato Bog kaže da je Hristov dolazak otkrio svu buntovnost ljudskog roda,

a prirodu ljudskog roda učinio posve očiglednom.

To zovemo „mamljenjem tigra niz planinu“

i „mamljenjem vuka iz njegove jazbine“.

Usuđuješ li se da kažeš da si odan Bogu?

Usuđuješ li se da kažeš da iskazuješ potpunu pokornost Bogu?

Usuđuješ li se da kažeš da nisi buntovan?

III

Jednom kada zaista budeš živeo s Hristom,

tvoja samopravednost i umišljenost će,

malo po malo, biti razotkriveni kroz tvoje reči i dela,

baš kao što će se i tvoje prekomerne želje,

tvoj neposlušan stav i nezadovoljstvo otkriti.

Konačno, tvoja nadmenost će postajati još i veća,

sve dok ne budeš oprečan Hristu kao što je voda vatri,

a tada će tvoja priroda biti potpuno razotkrivena.

Međutim, čak i tada, ti i dalje odbijaš da priznaš svoju buntovnost,

umesto toga verujući da čoveku nije lako da prihvati ovakvog Hrista,

da je On prema čoveku previše zahtevan

i da bi Mu se čovek potpuno pokorio da je On ljubazniji Hristos.

IV

Smatrate da je vaša buntovnost opravdana,

da se bunite protiv Njega samo onda kad vas On previše pritiska.

Nikada niste ni pomislili da na Hrista ne gledate kao na Boga,

da vam nedostaje namera da Mu se pokorite.

Umesto toga, tvrdoglavo insistiraš na tome

da Hristos dela u skladu sa tvojim željama,

a čim On učini i jednu stvar koja je u suprotnosti sa tvojim razmišljanjem,

ti smatraš da On nije Bog već čovek.

Zar među vama nema mnogo onih koji su se na ovaj način nadmetali s Njim?

Na kraju krajeva, u koga vi verujete?

I na koji način tragate?

iz knjige „Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Oni koji nisu u skladu sa Hristom zasigurno su Božji protivnici“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera