Svakodnevne reči Božje: Odredišta i ishodi | Fragment 604

октобар 17, 2023

Svaka crkva ima ljude koji stvaraju probleme crkvi ili se mešaju u delo Božje. Sve su to Sotone koje su se prerušene ušunjale u kuću Božju. Takvi ljudi dobro glume: oni dolaze pred Mene sa velikim uvažavanjem, klanjajući se i skrećući pažnju na sebe, živeći kao šugavi psi, i posvećujući „sve“ da bi postigli svoje ciljeve – ali pred braćom i sestrama pokazuju svoju ružnu stranu. Kada vide ljude koji primenjuju istinu, napadaju ih i guraju u stranu; kada vide ljude koji su moćniji od njih, laskaju im i ulaguju se. Oni divljaju u crkvi. Može se reći da takve „lokalne siledžije“, takvi „psi lajavci“, postoje u većini crkava. Oni zajedno deluju đavolski, namigujući i šaljući tajne signale jedni drugima, a niko od njih ne primenjuje istinu. Onaj koji ima najviše otrova u sebi jeste „glavni demon“, a onaj koji je najugledniji ih vodi, noseći njihovu zastavu visoko podignutu. Ovi ljudi prave lom u crkvi, prenoseći svoju negativnost, šireći smrt, radeći šta god požele, govoreći šta god požele, i niko se ne usuđuje da ih zaustavi. Oni kipte od sotonske naravi. Čim izazovu smetnje, vazduh smrti ulazi u crkvu. Oni koji u okviru crkve primenjuju istinu bivaju odbačeni, nesposobni da daju svoj doprinos, dok oni koji ometaju crkvu i šire smrt, divljaju u crkvi – i što je još gore, većina ljudi ih sledi. Takvim crkvama vlada Sotona, kratko i jasno; đavo im je car. Ako vernici ne ustanu i ne odbace glavne demone, i oni će pre ili kasnije propasti. Od sada se protiv takvih crkava moraju preduzimati mere. Ako se oni koji su sposobni da primenjuju malo istine ne potrude, onda će ta crkva biti eliminisana. Ako crkva nema nikoga ko je voljan da primenjuje istinu i nikoga ko može da svedoči za Boga, onda bi trebalo da ta crkva bude potpuno izolovana, a njene veze sa drugim crkvama se moraju prekinuti. Ovo se zove „sahranjivanje smrti“; upravo to znači odbaciti Sotonu. Ako crkva ima nekoliko lokalnih siledžija, a prate ih „male mušice“ koje nemaju ni malo razboritosti i, ako vernici, čak i nakon što su videli istinu, i dalje nisu sposobni da odbace veze i manipulacije ovih siledžija, onda će sve te budale na kraju biti izgnane. Ove male mušice možda i ne bi učinile ništa strašno, ali su još lažljivije, još ljigavije i vrdavije, i svi koji su takvi će biti izgnani. Neće ostati ni jedan! Oni koji pripadaju Sotoni biće vraćeni Sotoni, dok će oni koji pripadaju Bogu sigurno krenuti u potragu za istinom; ovo odlučuje njihova priroda. Neka propadnu svi oni koji slede Sotonu! Prema takvima neće biti sažaljenja. Neka budu zbrinuti oni koji tragaju za istinom i neka uživaju u Božjoj reči do mile volje. Bog je pravedan; On nikoga ne favorizuje. Ako si ti đavo, onda si nesposoban da primenjuješ istinu; ako si neko ko traga za istinom, onda te sigurno Sotona neće zarobiti. To je van svake sumnje.

– „Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Upozorenje onima koji ne primenjuju istinu“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera