Duhovna pesma - Božji sud je ljubav u mom srcu prema Njemu učinio čistijom

април 29, 2024

I

Oh, Bože! Telo mi je buntovno, a Ti me grdiš i sudiš mi.

Radujem se Tvojoj grdnji i Tvome sudu,

a čak i ako me ne želiš,

ja u Tvom sudu vidim Tvoju svetu i pravednu narav.

Dok mi sudiš tako

da i drugi u Tvom sudu mogu da vide Tvoju pravednu narav,

da i drugi u Tvom sudu mogu da vide Tvoju pravednu narav,

ja se osećam zadovoljno.

II

Ako Tvoj sud može da izrazi Tvoju narav

i da svim stvorenim bićima omogući da sagledaju Tvoju pravednu narav,

te ako moju ljubav prema Tebi može da učini čistijom

kako bih mogao dostignem izgled nekoga ko je pravedan,

tada je Tvoj sud dobar, jer takva je blagodatna volja Tvoja,

tada je Tvoj sud dobar, jer takva je blagodatna volja Tvoja.

III

Znam da u meni još ima mnogo toga buntovnog

i da još uvek nisam sposoban da dođem pred Tebe.

Želim da mi još više sudiš,

bilo neprijateljskim okruženjem ili kroz ogromno stradanje;

ma šta Ti činio, za mene je to dragoceno.

Tvoja je ljubav tako snažna

i ja sam spreman da se bez i najmanje pritužbe potpuno prepustim Tebi,

ja sam spreman da se bez i najmanjeg pogovora prepustim Tvojoj milosti.

iz knjige „Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Petrova iskustva: njegovo znanje o grdnji i sudu“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera