Božja Reč - Bogopoznanje je put ka strahu od Boga i izbegavanju zla

јун 16, 2023

Slušajte čitanja reči Svemogućeg Boga, pa ćete iz Njegovog dela i reči, kao i iz naravi koju On izražava, upoznati Božji identitet, Božji status i Božju suštinu. Tada ćete poverovati da je Hristos poslednjih dana – Svemogući Bog – Onaj koji vlada svim stvarima.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera