Duhovna pesma - Niko ne shvata Božju iskrenu želju da spasi čoveka

март 13, 2023

Bog je stvorio ovaj svet i u njega uveo čoveka,

živo biće kome je podario život.

Zatim je čovek dobio roditelje i rođake i više nije bio sam.

I suđeno mu je da živi unutar Božjeg predodređenja.

Dah života od Boga podržava svako živo biće tokom razvoja,

sve dok ne odraste.

Tokom čitavog tog procesa, ljudi veruju da za sve to

treba da zahvale samo ljubavi i nezi svojih roditelja.

Nijedno od ovih ljudskih bića, o kojima Bog brine danju i noću,

ne preuzima na sebe da Mu se klanja.

Bog samo nastavlja da prema Svom planu radi na čoveku,

od kojeg ništa ne očekuje.

On to čini u nadi da će se jednoga dana čovek probuditi iz sna

i iznenada shvatiti vrednost i značenje života,

cenu koju je Bog platio za sve što mu je dao,

i koliko On čezne da se Mu se čovek ponovo vrati.

Da, On čezne da se Mu se čovek ponovo vrati.

Tokom ovog procesa, nijedan čovek ne oseća kako odrasta pod Božjom negom;

Ljudi smatraju da je za čovekovo odrastanje zaslužan životni instinkt.

Ovo je zato što čovek ne zna ko mu je podario život, niti odakle je taj život došao,

a još manje poznaje način na koji životni instinkt stvara čuda.

On zna samo da je hrana osnova za održanje njegovog života,

da je istrajnost izvor njegovog postojanja,

i da su uverenja u njegovom umu kapital od kojeg zavisi njegov opstanak.

Čovek je potpuno nesvestan Božje blagodati i staranja,

te tako traći život koji mu je Bog podario...

Nijedno od ovih ljudskih bića, o kojima Bog brine danju i noću,

ne preuzima na sebe da Mu se klanja.

Bog samo nastavlja da prema Svom planu radi na čoveku,

od kojeg ništa ne očekuje.

On to čini u nadi da će se jednoga dana čovek probuditi iz sna

i iznenada shvatiti vrednost i značenje života,

cenu koju je Bog platio za sve što mu je dao,

i koliko On čezne da se Mu se čovek ponovo vrati.

Da, On čezne da se Mu se čovek ponovo vrati.

Nijedno od ovih ljudskih bića, o kojima Bog brine danju i noću,

ne preuzima na sebe da Mu se klanja.

Bog samo nastavlja da prema Svom planu radi na čoveku,

od kojeg ništa ne očekuje.

On to čini u nadi da će se jednoga dana čovek probuditi iz sna

i iznenada shvatiti vrednost i značenje života,

cenu koju je Bog platio za sve što mu je dao,

i koliko On čezne da se Mu se čovek ponovo vrati.

Da, On čezne da se Mu se čovek ponovo vrati.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera