Duhovna pesma - Jedino Bog zna put života

март 15, 2023

Put života nije nešto što bilo ko može da poseduje,

niti je nešto što iko može lako dostići.

To je zato što život može doći samo od Boga,

odnosno, jedino Sami Bog poseduje suštinu života

i jedino Sami Bog poseduje put života.

I tako je jedino Bog izvor života

i nepresušni izvor žive vode života,

nepresušni izvor žive vode života.

Otkako je stvorio svet,

Bog je učinio mnoga dela uključujući vitalnost života;

učinio je mnoga dela koja čoveku donose život

i platio visoku cenu kako bi čovek mogao da dobije život.

Ovo je zato što je Sami Bog večni život

i Sami Bog je način na koji je čovek vaskrsao.

Bog nikada nije odsutan iz čovekovog srca

i On uvek živi među ljudima.

On je pokretačka sila čovekovog života,

koren ljudskog postojanja

i izdašno preobilje za čovekovo postojanje nakon rođenja.

On čini da se čovek ponovo rodi

i omogućava mu da istrajno živi u svakoj svojoj ulozi.

Zahvaljujući Njegovoj sili i Njegovoj neprolaznoj životnoj snazi,

čovek je živeo iz naraštaja u naraštaj

i za to vreme je sila Božjeg života bila oslonac čovekovom postojanju

i Bog je platio cenu koju nijedan običan čovek nikada nije platio,

Bog je platio cenu koju nijedan običan čovek nikada nije platio.

Božja životna snaga može da nadvlada svaku silu;

štaviše, ona prevazilazi svaku silu.

Njegov život je večan,

Njegova moć je izuzetna,

a Njegovu životnu silu ne može da nadvlada

nijedno stvoreno biće niti neprijateljska sila.

Božja životna sila postoji i sija svojim blistavim sjajem

bez obzira na vreme i mesto.

Nebo i zemlja mogu pretrpeti velike promene,

ali Božji život je zauvek isti.

Sve stvari mogu preminuti, ali Božji život će i dalje ostati,

jer je Bog izvor postojanja svih stvari

i koren njihovog postojanja.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera