pohvalna igra - Slavite Boga srcem koje Ga voli

април 10, 2023

Mislimo na Boga, molimo se i čitamo u zajedništvu,

meditiramo, razmišljamo i tražimo Boga.

Primenjujemo Božje reči, znamo istinu i lepo nam je.

Oslobođeni iskvarenosti, kušamo Božju pravu ljubav.

Život u Crkvi je veličanstven; slavimo Boga na mnogo načina.

Ne možemo a da ne pevamo i ne plešemo u slavu Boga.

Slavimo Boga bez pravila i ograničenja.

Iskrena slava Bogu nas uvek raduje.

Život u Božjem prisustvu donosi pravu sreću,

zauvek ćemo voleti i slušati Boga.

Videvši veličanstvenost Božjeg spasenja,

slavimo Boga sa srcem punim ljubavi.

Zajedno smo u istini, uživamo u delu Svetoga Duha;

delimo iskustva, naš život raste.

Svi imamo srca puna ljubavi prema Bogu,

i obavljamo svoju dužnost jednim umom i srcem.

Upražnjavamo istinu i iskreni smo,

i vidimo Božje blagoslove i vođstvo.

Sud nas čisti, vidimo da je Bog pravedan.

Odbacujemo svoju iskvarenost i postajemo novi.

Živimo kao pošteni ljudi.

Uživamo u životu carstva i slavimo Boga u duhu i istini.

Život u Božjem prisustvu donosi pravu sreću,

zauvek ćemo voleti i slušati Boga.

Videvši veličanstvenost Božjeg spasenja,

slavimo Boga sa srcem punim ljubavi.

Pratili smo Boga na celom putu,

i doživeli smo toliko uspona i padova.

Državna represija je toliko gnusna.

Hristos je sa nama u svim nevoljama.

Okusio je svaku radost i tugu.

Božje reči nas vode, naša ljubav prema Njemu je nepokolebljiva.

Mukotrpna cena koju je Bog platio

za naše spasenje se ne može izmeriti.

Bog živi među nama, uvek nas vodi.

Ovaj prelepi period i život su tako dragoceni.

Život u Božjem prisustvu donosi pravu sreću,

zauvek ćemo voleti i slušati Boga.

Videvši veličanstvenost Božjeg spasenja,

slavimo Boga sa srcem punim ljubavi.

Život u Božjem prisustvu donosi pravu sreću,

zauvek ćemo voleti i slušati Boga.

Videvši veličanstvenost Božjeg spasenja,

slavimo Boga sa srcem punim ljubavi,

slavimo Boga sa srcem punim ljubavi,

slavimo Boga sa srcem punim ljubavi.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera