Duhovna pesma - Svrha dela Božjeg suda

април 28, 2024

I

Delo koje se sada obavlja je u tome da ljude navede

da se pobune protiv Sotone, svog starog pretka.

Svaki sud iskazan rečju ima za cilj da razotkrije iskvarenu narav čoveka

i da ljudima omogući da razumeju suštinu života.

Ovaj sud, koji se uvek iznova ponavlja, probada ljudska srca.

Svaki sud se neposredno odnosi na njihovu sudbinu

i ima za cilj da rani njihova srca

kako bi mogli da otpuste sve te stvari

i tako spoznaju život, spoznaju ovaj prljavi svet,

spoznaju Božju mudrost i svemogućnost

i spoznaju ljudski rod, koga je Sotona iskvario.

Što više čovek prima ovu vrstu grdnje i suda,

to više čovekovo srce može biti ranjeno, a njegov duh probuđen.

II

Cilj ovakvog suda jeste buđenje duhova ovih izrazito iskvarenih

i veoma duboko obmanutih ljudi.

Čovek nema duha, odnosno, njegov duh je odavno umro

i on ne zna da postoje nebesa, ne zna da postoji Bog

i svakako mu nije poznato da se bori u ponoru smrti;

kako bi uopšte mogao da zna da živi u ovom zlom paklu na zemlji?

Kako bi uopšte mogao da zna da je,

kroz Sotoninu iskvarenost, ovaj njegov truli leš upao u Ad smrti?

Kako bi uopšte mogao da zna

da je ljudski rod već odavno nepovratno uništio sve na zemlji?

I kako bi on uopšte mogao da zna da je Stvoritelj danas došao na zemlju

i da traži grupu iskvarenih ljudi koje može da spasi?

III

Čak i nakon što čovek iskusi svako moguće oplemenjivanje i sud,

njegova otupela svest i dalje jedva pokazuje znake aktivnosti

i zaista gotovo da ne reaguje.

Koliko je izopačen ljudski rod!

I premda je ova vrsta suda poput okrutnog grada koji pada sa neba,

on je za čoveka neizmerno koristan.

Da se ljudima ovako ne sudi, ne bi bilo rezultata,

a ljude nipošto ne bi bilo moguće spasiti iz ponora jada.

Da nije ovog dela, ljudima bi bilo veoma teško da izađu iz Ada,

jer su njihova srca odavno odumrla,

a njihove je duhove odavno pregazio Sotona.

Da biste vi koji ste potonuli u najdublje dubine izopačenosti bili spaseni,

potrebno je da vas dozivaju uz velike napore, da vam se naporno sudi;

jedino će tada biti moguće da se probude vaša promrzla srca.

iz knjige „Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Samo usavršeni mogu da žive smislenim životom“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera