Božja Reč - Treba ostaviti po strani blagoslove statusa i razumeti volju Boga da čoveku donese spasenje

август 15, 2023

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera