Himna Božjih reči - Hristos poslednjih dana otkriva tajnu Božjeg plana upravljanja

октобар 21, 2023

1. strofa

U poslednjim danima Bog otkri

Svoj šest hiljada godina dug plan.

To razotkriva tajnu.

To čovek ne bi mogao.

Ma koliko čovek

poznavao Bibliju,

to su i dalje samo reči,

jer ne razume njenu suštinu.

Refren

Ovo delo upravljanja

veća je tajna od svih proročanstava.

To ostade najveća tajna

od trenutka stvaranja.

Nijedan od proroka

kroz čitave vekove

nije uspeo da je dokuči,

otkri se tek poslednjih dana.

2. strofa

Čitajući Bibliju,

čovek razume neke istine,

može objasnit’ neke reči,

al’ smisao shvatit’ neće.

Jer čovek vidi samo reči.

ne dela Isusa i Jahvea.

Čovek ne može rasplest’

tajnu Njihovih dela.

Prelaz

Božji plan upravljanja

najveća je tajna,

čoveku zagonetna,

najdublje skrivena.

Niko ne shvata Božju volju

sem ako je On Sam ne objasni

i ne otkrije čoveku.

Il’ ostaće zagonetne.

Predrefren

Da vam to nije bilo rečeno

ni vi ne biste znali,

a kamoli oni religiozni.

Refren

Ovo delo upravljanja

veća je tajna od svih proročanstava.

To ostade najveća tajna

od trenutka stvaranja.

Nijedan od proroka

kroz čitave vekove

nije uspeo da je dokuči,

otkri se tek poslednjih dana.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera