Duhovna pesma - Kako tragati za Božjim stopama

март 13, 2023

Tražeći Božje tragove, zanemarili ste reči

„Bog je istina, put i život.“

I tako, mnogi ljudi, čak i kada prime istinu, ne veruju da su pronašli Božje tragove,

a još manje priznaju Božju pojavu.

Kakva kobna greška!

Božja pojava ne može se pomiriti sa čovekovim predstavama,

a još manje se Bog može pojaviti po čovekovom nalogu.

Bog ima Svoje izbore, ciljeve i sopstvene planove kada obavlja Svoje delo.

Pošto tražimo Božje tragove,

dužni smo da tražimo Božju volju, Božje reči,

Njegove izjave – jer gde god postoje nove reči koje je izgovorio Bog, tamo je Božji glas,

a gde god su Božje stope, tamo su Božja dela.

Gde god postoji Božji izraz, tamo se Bog pojavljuje,

a gde god se Bog pojavljuje, tamo su istina, put i život.

Bog ne mora da čoveka obaveštava niti da sa čovekom raspravlja o Svom delu.

Ovo je Božja narav, koju, štaviše, svako treba da prizna.

Ako želite da svedočite pojavi Boga, da pratite Božje tragove,

najpre morate da napustite sopstvene predstave.

Ne smeš zahtevati da Bog učini ovo ili ono,

niti da Ga ograničavaš na sopstvene predstave.

Umesto toga, treba da se zapitate kako bi valjalo da tražite Božje tragove,

kako da prihvatite Njegovu pojavu i kako da se pokorite Njegovom novom delu.

Pošto čovek nije istina i pošto ne poseduje istinu,

on treba da traži, da prihvati i da posluša.

Pošto tražimo Božje tragove,

dužni smo da tražimo Božju volju, Božje reči,

Njegove izjave – jer gde god postoje nove reči koje je izgovorio Bog, tamo je Božji glas,

a gde god su Božje stope, tamo su Božja dela.

Gde god postoji Božji izraz, tamo se Bog pojavljuje,

a gde god se Bog pojavljuje, tamo su istina, put i život.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera