Duhovna pesma - Raskrsti sa predstavama o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti da bi tragao za Božjom pojavom

март 13, 2023

Bez obzira na to koje si nacionalnosti,

treba da izađeš izvan okvira svoje nacije,

i da prevaziđeš samoga sebe i ono što ti jesi.

Treba da iskoračiš iz toga.

Izađi van svojih okvira i sagledaj Božje delo

sa stanovišta stvorenja.

Na ovaj način, ti nećeš postavljati

ograničenja Božjim tragovima.

Oslobodi se, oslobodi se

svojih predstava o nacionalnosti i etničkoj pripadnosti

da bi tragao za Božjom pojavom.

Samo tako nećeš biti sputan sopstvenim predstavama;

samo tako ćeš biti dostojan da dočekaš pojavu Boga.

U suprotnom, ostaćeš u večnoj tami

i nikada nećeš zadobiti Božje odobravanje.

Tragaj za Božjom pojavom!

Tragaj za Božjom pojavom!

U današnje vreme mnogi ljudi smatraju da je nemoguće

da će se Bog pojaviti u određenom narodu

ili među određenim ljudima.

Kako je veliki značaj Božjeg dela

i kako je važna Božja pojava!

Kako oni uopšte mogu da se izmere

čovekovim predstavama i razmišljanjem?

Oslobodi se, oslobodi se

svojih predstava o nacionalnosti i etničkoj pripadnosti

da bi tragao za Božjom pojavom.

Samo tako nećeš biti sputan sopstvenim predstavama;

samo tako ćeš biti dostojan da dočekaš pojavu Boga.

U suprotnom, ostaćeš u večnoj tami

i nikada nećeš zadobiti Božje odobravanje.

Tragaj za Božjom pojavom!

Tragaj za Božjom pojavom!

Bog je Bog celokupnog ljudskog roda,

On nije vlasništvo nijednog naroda.

On obavlja Svoje delo onako kako je planirao, ne ograničavajući se

ni na koji oblik niti naciju.

Možda nikada nisi zamišljao ovaj oblik,

ili možda takav oblik poričeš,

ili možda tamo gde se Bog pojavljuje

žive najodbačeniji ljudi na zemlji.

Ipak, Bog ima Svoju mudrost.

Svojom velikom silom i pomoću Svoje istine i Svoje naravi,

On je zaista zadobio grupu ljudi koji dele Njegova gledišta,

i grupu ljudi koju je On poželeo da upotpuni –

grupu koju je osvojio i koja, izdržavši svakojake kušnje

i nevolje i svakojaka progonstva,

može da Ga prati do samoga kraja.

Oslobodi se, oslobodi se

svojih predstava o nacionalnosti i etničkoj pripadnosti

da bi tragao za Božjom pojavom.

Samo tako nećeš biti sputan sopstvenim predstavama;

samo tako ćeš biti dostojan da dočekaš pojavu Boga.

U suprotnom, ostaćeš u večnoj tami

i nikada nećeš zadobiti Božje odobravanje.

Tragaj za Božjom pojavom!

Tragaj za Božjom pojavom!

Tragaj za Božjom pojavom!

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera