Duhovna pesma - Da li ti je poznato izvorište večnog života?

март 15, 2023

Čovekov život potiče od Boga,

nebo postoji zbog Boga a postojanje zemlje

proizlazi iz sile Božjeg života.

Nijedan predmet koji poseduje vitalnost ne može prevazići Božju vrhovnu vlast

i nijedna stvar koja ima snagu ne može izbeći domašaj Božje vlasti.

Na taj način, svako, ko god on bio,

mora se pokoriti Božjoj vlasti,

svi moraju živeti pod Božjom zapovesti

i niko ne može pobeći iz Njegovih ruku.

Možda je ono što ti sada želiš to da stekneš život

ili možda želiš da stekneš istinu.

U svakom slučaju, želiš da pronađeš Boga,

da pronađeš Boga na koga se možeš osloniti

i koji ti može obezbediti večni život.

Ako želiš da stekneš večni život,

prvo moraš da razumeš izvor večnog života

i da znaš gde je Bog.

Samo je Bog nepromenljivi život,

i samo Bog poseduje put života,

i samo Bog poseduje put života.

Pošto je Bog nepromenljivi život,

On je, dakle, večni život;

pošto je samo Bog put života,

Sami Bog je, dakle, put večnog života.

Bog ima suverenost nad svim stvarima

i On je čovekov oslonac u srcu

i, štaviše, On postoji među ljudima.

Samo na ovaj način On može da donese čovečanstvu put života

i da čoveka izvede na put života.

Bog je došao na zemlju i živi među ljudima kako bi čovek

mogao da stekne put života i kako bi čovek mogao da postoji.

Istovremeno, Bog takođe upravlja svim stvarima

kako bi olakšao saradnju sa upravljanjem koje obavlja među ljudima.

I zato, ako priznaješ samo doktrinu

po kojoj se Bog nalazi na nebu i u čovekovom srcu,

ali ne priznaješ istinu da Bog postoji među ljudima,

nikada nećeš steći život

i nikada nećeš steći put istine,

i nikada nećeš steći put istine.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera