Serijal propovedi: Traganje za istinskom verom | Šta je ovaploćenje?

јануар 11, 2024

Pre dve hiljade godina, kada je Gospod Isus došao da propoveda i dela, vrhovni sveštenici, pisari i fariseji judaizma su Ga smatrali običnom osobom. Učinili su sve što su mogli da Mu se odupru, osude Ga i bogohule na Gospoda Isusa i na kraju su Ga prikovali na krst, tako učinivši gnusni zločin. Danas se Svemogući Bog pojavio i dela kao Sin čovečji a opet ima mnogo onih ljudi koji imaju manjak znanja o ovaploćenom Bogu, koji Svemogućeg Boga tretiraju kao običnu osobu, odbijaju da istraže pravi put i mahnito osuđuju i opiru se Svemogućem Bogu i na taj način čine zločin ponovnog razapinjanja Boga. Zašto su oba Božja ovaploćenja osuđivana i odbačena od strane čoveka? Zato što ljudima nedostaje znanje o Bogu; ne razumeju šta je istina a još manje razumeju veliku tajnu ovaploćenja. Dakle, šta je ovaploćenje zaista? Kako bi trebalo da razumemo ovaploćenje? U ovoj epizodi „Traganja za istinskom verom” zajedno tragamo za istinom da bismo razumeli tajnu ovaploćenja.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera