Himna Božjih reči - Kad Sveti Duh deluje na čoveka

октобар 21, 2023

1. strofa

Delo Svetog Duha ljude prosvetljuje, vodi pozitivno.

Ne dozvoljava im da budu pasivni.

To im donosi utehu,

daje im veru i odlučnost,

daje im da usavršenje od Boga traže.

1. refren

Kad Sveti Duh deluje, ljudi mogu zakoračiti

nisu pasivni ni prisiljeni,

već proaktivni i pozitivni.

Kad Sveti Duh deluje, ljudi su radosni i voljni

spremni su da se pokore, rado se ponizuju.

2. strofa

Iako slabi iznutra,

oni sarađuju, trpeći rado.

Poslušni, neukaljani su

ljudskim mislima i željama.

Kad ljudi iskuse delo Svetog Duha,

posebno su sveti iznutra.

2. refren

Oni s’ delom Duha Svetog, ljubav ka Bogu proživljavaju,

vole braću i sestre,

vole i mrze isto kao Bog.

Kad Sveti Duh deluje, On vodi i prosvetljuje,

opskrbljuje ih prema njihovim potrebama.

Prelaz

Na osnovu toga šta im nedostaje,

On pozitivno vodi i prosvetljuje.

Njegov rad u skladu je sa ljudskim normalnim životom.

Samo u stvarnom životu ljudi mogu da vide delo Duha.

Ljudi koji su dirnuti delom Duha

su normalne ljudskosti, traže istinu uvek.

3. strofa

Njegov rad je normalan i stvaran,

u skladu sa normalnim ljudskim životom.

On vodi, prosvetljuje spram ljudskih težnji.

Ako su ljudi pozitivni,

sa normalnim duhovnim životom svakodnevno,

onda imaju delo Svetog Duha.

3. refren

Kad jedu, piju Božje reči, imaju veru.

Nadahnuti su molitvom i pozitivni kad nešto se desi.

Mogu da vide što Bog ih uči,

nisu slabi ili pasivni.

Uprkos teškoćama, poslušaće Božje naredbe.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera