Serijal propovedi: Traganje za istinskom verom | Zašto Bog sprovodi delo suda u poslednjim danima?

новембар 19, 2023

Katastrofe su sve gore i svi vernici željno iščekuju dolazak Gospoda Isusa, da budu podignuti u vazduh kako bi se susreli sa Gospodom i što je pre moguće izbegli patnju koje ove katastrofe donose. No, ni do danas nisu ugledali Gospoda Isusa da se spušta na oblaku, što je mnoge ostavilo razočaranim. Međutim, ljudi su potpuno iznenađeni da umesto da dočekaju dolazak Gospoda Isusa na oblacima, vide Istočnu munju kako iznova svedoči o Gospodnjem povratku u liku Svemogućeg Boga, koji izražava istinu i sprovodi delo suda. Reč se pojavljuje u telu koju je Svemogući Bog izrazio, sija kao pravo svetlo sa istoka na zapad, osvetljujući ceo svet, i oni koji ljube istinu i iščekuju Božju pojavu dolaze ka svetlu, čuju Božji glas i prisustvuju svadbenoj gozbi Jagnjetovoj. Ove su činjenice sve ostavile u čudu: da li je Istočna munja zaista manifestacija Boga i Njegovo delo? Da li bi moglo da bude da su reči Svemogućeg Boga glas Stvoritelja koji se obraća ljudskom rodu? Zašto Bog sprovodi delo suda u poslednjim danima? Gresi su nam oprošteni i Bog nas je opravdao, pa zašto moramo da iskusimo sud i grdnju? U ovoj epizodi Traganja za istinskom verom možemo se zajedno zadubiti u ovu temu i naučiti više o značaju Božjeg dela suda.

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera