Duhovna pesma - O imenu Svemogućeg Boga se svedoči po svim narodima sveta

мај 19, 2023

Od vremena kada je Svemogući Bog – Car carstva – osvedočen,

pun obim Božjeg upravljanja se u celosti razvio u čitavoj vaseljeni.

Ne samo da je Božja pojava osvedočena u Kini,

već je ime Svemogućeg Boga osvedočeno i u svim narodima i na svim mestima.

Svi oni prizivaju ovo sveto ime,

tražeći zajedništvo sa Bogom na svaki mogući način,

shvatajući volju Svemogućeg Boga i složno Mu služeći u crkvi.

Ovo je čudesan način na koji Sveti Duh deluje.

Svemogući Bog – Car carstva – bio je osvedočen.

Zaista, ime Svemogućeg Boga

je osvedočeno u svim narodima i na svim mestima.

Jezici raznih naroda se međusobno razlikuju,

ali postoji samo jedan Duh. Ovaj Duh ujedinjuje crkve širom vaseljene

i u apsolutnom je jedinstvu sa Bogom, bez ikakve razlike.

To je nešto što je van svake sumnje.

Sada ih Sveti Duh poziva, a Njegov glas ih budi.

To je glas Božje milosti.

Svi oni prizivaju sveto ime Svemogućeg Boga!

I slave i pevaju.

Delo Svetoga Duha nikada ne odstupa;

ovi ljudi su spremni na sve da bi napredovali pravim putem,

oni ne odustaju – čuda se javljaju jedno za drugim.

To je nešto što ljudi teško mogu da zamisle i o čemu je nemoguće spekulisati.

Svemogući Bog – Car carstva – bio je osvedočen.

Zaista, ime Svemogućeg Boga

je osvedočeno u svim narodima i na svim mestima.

Svemogući Bog je Car života u vaseljeni!

On sedi na slavnom prestolu i sudi svetu,

dominira nad svima i vlada svim nacijama;

svi narodi kleče pred Njim,

mole Mu se, približavaju Mu se i komuniciraju s Njim.

Bez obzira na to koliko dugo verujete u Boga,

koliko je visok vaš status ili koliko je važan vaš položaj,

ako se protivite Bogu u svom srcu, morate biti osuđeni

i morate pasti ničice pred Njim, preklinjući Ga uz jecaje;

ovo je uistinu žetva plodova vaših sopstvenih postupaka.

Ovaj jauk je zvuk mučenja u ognjenom i sumpornom jezeru,

on je krik prekorevanja Božjim gvozdenim štapom;

to je sud pred Hristovim prestolom.

Svemogući Bog – Car carstva – bio je osvedočen.

Zaista, ime Svemogućeg Boga

je osvedočeno u svim narodima i na svim mestima.

Zaista, ime Svemogućeg Boga

je osvedočeno u svim narodima i na svim mestima.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera