Duhovna pesma - Hrist Poslednjih dana uveo je Doba carstva

април 14, 2023

Kada je Isus došao u čovekov svet,

On je obeležio početak Doba blagodati i okončao Doba zakona.

Tokom poslednjih dana, Bog se ponovo ovaplotio,

te ovim ovaploćenjem okončao Doba blagodati i obeležio početak Doba carstva.

Svi oni koji su u stanju da prihvate ovo drugo Božje ovaploćenje

biće uvedeni u Doba carstva

i, štaviše, moći će lično da prihvate usmeravanje od Boga.

I tako se sada, kad su čoveku gresi oprošteni,

Bog se ponovo ovaplotio da bi ga usmeravao.

On će povesti čoveka u novo doba.

On je otpočeo delo suda da bi čoveka uveo u više carstvo.

Svi koji se potčine Njegovoj vlasti uživaće u višoj istini

i primiće veće blagoslove.

Oni će zaista živeti u svetlosti,

i zadobiti istinu, put i život.

Iako je mnogo posla obavio među ljudima,

Isus je samo dovršio otkupljenje vascelog čovečanstva

i postao čovekova žrtva za greh;

On čoveka nije u potpunosti oslobodio njegove iskvarene naravi.

Čovekovo spasavanje od Sotone značilo je

ne samo da je Isus na sebe morao da preuzme ljudske grehe,

već je bilo potrebno i Božje silno delovanje

da bi se čovek oslobodio sotonske iskvarenosti.

I tako se sada, kad su čoveku gresi oprošteni,

Bog se ponovo ovaplotio da bi ga usmeravao.

On će povesti čoveka u novo doba.

On je otpočeo delo suda da bi čoveka uveo u više carstvo.

Svi koji se potčine Njegovoj vlasti uživaće u višoj istini

i primiće veće blagoslove.

Oni će zaista živeti u svetlosti,

i zadobiti istinu, put i život.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Ostali video prilozi

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera