Himna Božjih reči - Božje ovce čuju Njegov glas

октобар 21, 2023

1. strofa

Dani će se okončati;

svet će nestati,

sve će se iznova roditi.

Upamtite to!

1. predrefren

Tu nema dvosmislenosti!

Nebo i zemlja će proći,

al’ Božije reči će ostati!

I On vas opet opominje:

„Ne trčite zalud! Pokajte se,

spasenje biće na dohvat ruke!“

Bog se već pojavio međ’ vama.

I da, začuo se Njegov glas.

Refren

Duh govori crkvama.

Ako imate uši, slušajte!

Svi živi neka ih prihvate!

Samo jedite ih i pijte,

i ne sumnjajte u njih.

Koji se pokore i poslušaju ih,

primiće blagoslove.

2. strofa

Da, začuo se Božji glas;

svež je i nov svakoga dana.

Vidiš Boga i Bog te vidi;

stalno ti se obraća.

2. predrefren

Ipak Ga odbijaš, ne znaš Ga.

Božje ovce čuju Mu glas,

a vi ipak oklevate!

Sotona vas je zaslepio,

a srce vam je otupelo.

Ne možete da vidite Božji veličanstven lik.

Kako jadno! Božje ovce

čuju Mu glas.

Prelaz

Sedam Duhova pred Božjim prestolom

je poslato svuda po svetu.

Poslaće Bog Svog Glasnika

da govori crkvama.

Bog je pravedan i veran;

Bog istražuje najdublje delove naših srca.

Refren

Duh govori crkvama.

Ako imate uši, slušajte!

Svi živi neka ih prihvate!

Samo jedite ih i pijte,

i ne sumnjajte u njih.

Koji se pokore i poslušaju ih,

primiće blagoslove.

3. strofa

Svi što iskreno traže Božji lik

imaće novo svetlo, uvide.

Božije reči će ti doći,

i otvoriti oči tvog duha.

3. predrefren

Videćeš tajne duhovnog sveta

i da je carstvo međ’ ljudima.

Zakorači u utočište,

sve blagodati biće nad tobom.

Ni glad, ni kuga, nit zver neće te dotaći.

Poći ćeš sa Bogom, hodati s Njim,

i s Njim zakoračiti u slavu.

Refren

Duh govori crkvama.

Ako imate uši, slušajte!

Svi živi neka ih prihvate!

Samo jedite ih i pijte,

i ne sumnjajte u njih.

Koji se pokore i poslušaju ih,

primiće blagoslove, primiće blagoslove.

iz knjige „Sledi Jagnje i pevaj nove pesme“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera