Hrišćanski filmovi | Dobro je verovati u Boga | Bog me je vodio da pronađem srećan život

јун 20, 2024

Da bi zaradili dovoljno novca za dobar život, Ding Ruilin i njen muž izuzetno naporno rade kako bi pokrenuli i vodili posao. Ali, zahvaljujući iskorišćavanju i zloupotrebi vlade KPK, oni ostaju u velikim dugovima i nemaju drugog izbora nego da odu u inostranstvo da rade. Da bi zaradila još novca, Ding Ruilin radi dva posla. Teško breme njenog rada i ravnodušnost ljudi oko nje teraju je da shvati kakvu bol i bespomoćnost donosi život radi novca. Usred svog bola i zbrke, sreće drugaricu iz srednje škole, Lin Džisin. Kroz razgovore sa njom Ding Ruilin uviđa da je Lin Džisin shvatila mnoge stvari pomoću vere u Boga. Uz Božje prisustvo, ona oseća duhovni mir i sreću i živi opušteno, spokojno, zbog čega i Ding Ruilin želi da veruje u Boga. Nedugo potom, da bi zaradila još novca, Ding Ruilin i njen muž preuzimaju restoran, ali zbog dugotrajnog zamora Ding Ruilin ozbiljno oboleva, što je dovodi u opasnost da ostane nepokretna. Muke njene bolesti teraju Ding Ruilin da počne da razmišlja o životu. Za šta ljudi treba da žive? Da li vredi žrtvovati život zarad bogatstva i slave? Može li novac pomoći ljudima da pobegnu od jada i praznine? Može li ih spasiti od smrti? Kroz razgovor sa svojim sestrama o Božjoj reči, Ding Ruilin uspeva jasno da vidi odgovore na ova pitanja o životu, saznaje šta je najvažnija stvari za kojom treba tragati u životu i konačno pronalazi duhovno oslobođenje. Kroz vođstvo u Božjoj reči, Ding Ruilin konačno otkriva sreću u životu…

Nešto od materijala u ovom video zapisu preuzeto je sa:

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0

https://www.youtube.com/watch?v=F1XCsQ3IybI

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera