Svakodnevne reči Božje: Razotkrivanje iskvarenosti ljudskog roda | Fragment 363

август 22, 2023

Sada svi vi treba da pogledate u sebe što je brže moguće, da odmerite koliko je još izdaje prema Meni ostalo u vama. Nestrpljivo očekujem vaš odgovor. Ne budite površni u ophođenju prema Meni. Nikada se ne poigravam ljudima. Ako kažem da ću nešto uraditi, onda ću to sigurno uraditi. Nadam se da će svako od vas biti neko ko Moje reči shvata ozbiljno, umesto da misli da su nekakva naučna fantastika. Ono što tražim od vas jesu konkretne aktivnosti, a ne vaše fantazije. Zatim morate da odgovorite na Moja pitanja, koja su sledeća:

1. Ako si zaista služitelj, možeš li Mi služiti odano, bez ikakvih elemenata nehata ili negativnosti?

2. Ako otkriješ da te nikad nisam cenio, da li ćeš i dalje moći da ostaneš da Mi služiš doživotno?

3. Ako sam, uprkos tvom velikom trudu, i dalje izuzetno ravnodušan prema tebi, da li ćeš biti u stanju da nastaviš da radiš za Mene u nepoznatim uslovima?

4. Ukoliko, nakon što si se istrošio zbog Mene, ne udovoljim tvojim sitnim zahtevima, hoćeš li postati obeshrabren i razočaran u Mene, ili ćeš čak pobesneti i vređati Me?

5. Ako si uvek bio izrazito odan i pun ljubavi prema Meni, a ipak podnosiš patnju zbog bolesti, siromaštva i napuštanja od strane prijatelja i rođaka, ili ako trpiš bilo kakve druge nesreće u životu, da li će se tvoja odanost i ljubav prema Meni i dalje nastaviti?

6. Ako se ništa od onoga što si zamislio u svom srcu ne poklapa sa onim što sam Ja uradio, kako ćeš nastaviti da ideš svojim putem budućnosti?

7. Ako ne dobiješ ništa od onoga čemu si se nadao, možeš li i dalje da budeš Moj sledbenik?

8. Ako nikad nisi uspeo da razumeš svrhu i značaj Mog dela, možeš li biti poslušna osoba koja ne donosi proizvoljno svoj sud i zaključke?

9. Možeš li se odnositi sa uvažavanjem prema svim rečima koje sam rekao i sveukupnom delu koje sam ostvario kada sam bio zajedno sa ljudskim rodom?

10. Jesi li u stanju da budeš Moj odani sledbenik, voljan da izdržiš čitav životni vek u patnji zbog Mene, a da ne primiš ništa zauzvrat?

11. Mene radi, jesi li u stanju da odustaneš od razmatranja, planiranja ili pripremanja za svoj budući put opstanka?

Ova pitanja predstavljaju Moje konačne zahteve prema vama, i nadam se da ćete mi svi odgovoriti. Ako si ispunio jednu ili dve stvari koje se od tebe traže, onda moraš nastaviti da se trudiš. Ako ne možeš da ispuniš nijedan od ovih zahteva, ti si sigurno tip osobe koja će biti bačena u pakao. Takvim ljudima ne moram ništa više da kažem, jer oni svakako nisu ljudi koji se mogu složiti sa Mnom. Kako bih mogao u Svom domu da držim nekoga ko bi Me mogao izdati pod bilo kojim okolnostima? Što se tiče onih koji bi Me i dalje mogli izdati u većini okolnosti, proučiću njihov učinak pre nego što napravim druge dogovore. Međutim, sve one koji su u stanju da Me izdaju, bez obzira pod kojim uslovima, Ja nikada neću zaboraviti; pamtiću ih u Svom srcu i čekaću priliku da im uzvratim za njihova zlodela. Zahtevi koje sam istakao su sve problemi koje morate ispitati u sebi. Nadam se da ih svi vi možete razmotriti ozbiljno, i da se prema meni nećete ophoditi površno. U bliskoj budućnosti ću proveriti odgovore koje ste dali na Moje zahteve. Do tada neću više ništa zahtevati od vas i neću vas ozbiljnije prekorevati. Umesto toga, vršiću Svoju vlast. Oni koje treba zadržati biće zadržani, oni koje treba nagraditi biće nagrađeni, oni koje treba predati Sotoni biće predati Sotoni, oni koje treba strogo kazniti biće strogo kažnjeni, a oni koji treba da propadnu biće uništeni. Tako više neće biti nikoga ko bi Me uznemiravao u Mojim danima. Veruješ li mojim rečima? Veruješ li u odmazdu? Veruješ li da ću kazniti sve one zle koji Me obmanjuju i izdaju? Da li se nadaš da će taj dan doći ranije ili da će doći kasnije? Da li si neko ko se plaši kazne, ili neko ko bi Mi pružio otpor iako mora da izdrži kaznu? Kada dođe taj dan, možeš li da zamisliš da li ćeš živeti u veselju i smehu, ili ćeš plakati i škrgutati zubima? Kakvom se kraju nadaš? Da li si ikada ozbiljno razmišljao veruješ li u Mene sto posto ili u Mene sumnjaš sto posto? Da li si ikada pažljivo razmotrio kakve će ti posledice i ishode doneti tvoji postupci i ponašanje? Da li se zaista nadaš da će se sve Moje reči redom ispuniti, ili se plašiš da će se Moje reči redom ispuniti? Ako se nadaš da ću uskoro poći kako bih ispunio Svoje reči, kako bi trebalo da se odnosiš prema vlastitim rečima i postupcima? Ako se ne nadaš Mom polasku i ne nadaš se da će se sve Moje reči odmah ispuniti, zašto uopšte veruješ u Mene? Da li zaista znaš zašto Me slediš? Ako je tvoj razlog samo da bi proširio svoje vidike, nema potrebe da se toliko mučiš. Ako to činiš da bi bio blagosloven i izbegao nadolazeću katastrofu, zašto nisi zabrinut za svoje ponašanje? Zašto se ne zapitaš možeš li da udovoljiš Mojim zahtevima? Zašto se takođe ne zapitaš da li si sposoban da primiš blagoslove koji dolaze?

– „Reč“, 1. tom, „Božja pojava i delo“, „Veoma ozbiljan problem: Izdaja (2)“

Pogledajte dodatne sadržaje

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Leave a Reply

Podeli

Otkaži

Povežite se sa nama preko Mesindžera