Božje reči celoj vaseljeni – Poglavlje 4

Ceo Moj narod koji služi preda Mnom treba da se priseti prošlosti: Da li je vaša ljubav prema Meni bila ukaljana nečistoćom? Da li je vaša odanost Meni bila čista i svesrdna? Da li je vaša spoznaja o Meni bila istinita? Koliko sam mesta zauzimao u vašim srcima? Da li Sam vam u potpunosti ispunio srca? U kojoj meri su se Moje reči ostvarile u vama? Ne smatrajte Me budalom! Ove stvari su Mi savršeno jasne! Danas, kada se izgovara glas Mog spasenja, da li je vaša ljubav prema Meni u izvesnoj meri porasla? Da li je postao čist deo vaše odanosti Meni? Da li se produbila vaša spoznaja o Meni? Da li su pohvale izrečene u prošlosti postavile čvrst temelj za vašu spoznaju danas? Koliki deo vas zauzima Moj Duh? Koliko mesta Moja slika zauzima u vama? Jesu li Moje reči u vama pogodile u suštinu? Da li zaista osećate da nemate gde da sakrijete svoju sramotu? Da li zaista verujete da niste podobni da budete Moj narod? Ako niste nimalo svesni prethodno navedenih pitanja, to onda pokazuje da lovite u mutnom, da ste prisutni samo da biste ispunili broj i da ćete u vreme koje sam Ja predodredio zasigurno biti izgnani i po drugi put bačeni u bezdan. Ovo su Moje reči upozorenja, a svakoga ko ih olako shvata zadesiće Moj sud i, u određeno vreme, suočiće se s propašću. Zar nije tako? Moram li da i dalje navodim primere kako bih ovo ilustrovao? Moram li govoriti jasnije da bih vam naveo primer? Od vremena postanja sve do danas, mnogi ljudi su se oglušili o Moje reči, pa su stoga uklonjeni i izgnani iz Mog toka oporavka; na kraju, njihova tela propadaju a njihov duh biva bačen u Ad, pa su čak i danas podvrgnuti strogoj kazni. Mnogi ljudi su sledili Moje reči, ali su išli protiv Mog prosvećenja i prosvetljenja, te Sam ih stoga odbacio; pali su pod vlast Sotone i postali jedni od onih koji Mi se protive. (Danas, svi oni koji Mi se direktno opiru samo se površno pridržavaju Mojih reči, dok se oglušuju o njihovu suštinu.) Bilo je mnogo i onih koji su samo slušali reči koje Sam juče izgovorio, koji su se držali „smeća“ prošlosti, a nisu cenili „proizvod“ današnjeg dana. Ove ljude ne samo da je Sotona zarobio, već su postali večni grešnici, postali su Moji neprijatelji i direktno Mi se suprotstavljaju. Takvi ljudi jesu predmet Mog suda na vrhuncu Mog gneva, a danas su još uvek slepi, i dalje su unutar mračnih tamnica (što će reći, takvi ljudi su truli, otupeli leševi koje kontroliše Sotona; budući da Sam njihove oči prekrio velom, kažem da su slepi). Za vaše potrebe bilo bi dobro navesti primer, kako biste iz njega mogli da izvučete pouku:

Na pomen Pavla, pomislićete na njegovu prošlost i na neke priče o njemu koje su netačne i u suprotnosti sa stvarnošću. Od malena su ga podučavali roditelji i primio je Moj život, a kao rezultat Mog predodređenja posedovao je kov kakav Ja zahtevam. Sa 19 godina čitao je razne knjige o životu; stoga, ne treba da iznosim pojedinosti o tome kako je, zahvaljujući svom kovu i zahvaljujući Mom prosvećenju i prosvetljenju, mogao ne samo da sa razumevanjem govori o duhovnim stvarima, već je, takođe, mogao da dokuči Moje namere. Naravno, ovim se ne isključuje spoj unutrašnjih i spoljnih faktora. Međutim, njegova jedina nesavršenost bila je u tome što je, zbog sopstvenih talenata, često bio slatkorečiv i hvalisav. Shodno tome, zbog svoje neposlušnosti, čiji je jedan deo neposredno predstavljao arhanđela, kad Sam se prvi put ovaplotio, uložio je sve napore da Mi prkosi. Bio je jedan od onih koji ne spoznaju Moje reči, a Moje je mesto u njegovom srcu već bilo nestalo. Takvi se ljudi direktno suprotstavljaju Mom božanstvu i Ja na njih udaram; a jedino se na samom kraju klanjaju i priznaju svoje grehe. Otuda, nakon što sam iskoristio njegove vrline – što će reći, nakon što je neko vreme radio za Mene – još jednom se vratio svojim starim navikama i, premda se nije direktno oglušio o Moje reči, oglušio se o Moje unutrašnje vođstvo i prosvećenje, čime je sve ono što je bio uradio u prošlosti postalo uzaludno; drugim rečima, kruna slave o kojoj je govorio pretvorila se u prazne reči, u proizvod njegove sopstvene mašte, budući da je čak i danas on i dalje podvrgnut Mom sudu u zatočeništvu Mojih okova.

Iz prethodnog primera može se videti da ko god Mi se suprotstavlja (protiveći se ne samo Mom telesnom sopstvu već i, što je još važnije, Mojim rečima i Mom Duhu – što će reći, Mom božanstvu), dobiće Moj sud u svom telu. Kada te Moj Duh napusti, strmoglavićeš se direktno u Ad. A iako je tvoje telo od krvi i mesa na zemlji, ti si poput nekog ko pati od duševne bolesti: izgubio si razum i istoga časa se osećaš kao leš, u toj meri da Me preklinješ da te bez odlaganja rešim tvog tela. Većina vas koji poseduju duh duboko razumeju ove okolnosti, pa ne moram da navodim dodatne pojedinosti. U prošlosti, kada sam delovao u normalnoj ljudskosti, većina ljudi se već odmerila spram Mog gneva i veličanstva, i već je donekle spoznavala Moju mudrost i narav. Danas, govorim i delujem direktno u božanstvu, i još uvek postoje određeni ljudi koji će rođenim očima videti Moj gnev i sud; štaviše, glavni zadatak drugog dela doba suda jeste u tome da natera ceo Moj narod da direktno spozna Moje postupke u telu i da vas sve natera da direktno vidite Moju narav. Ipak, budući da sam u telu, imam obzira prema vašim slabostima. Nadam se da se prema svom duhu, duši i telu ne odnosite kao prema igračkama, nepromišljeno ih posvećujući Sotoni. Bolje je čuvati sve što imate, ne odnoseći se prema tome kao da je u pitanju igrarija, jer se takve stvari tiču vaše sudbine. Možete li zaista da shvatite pravo značenje Mojih reči? Jeste li zaista kadri da budete obzirni prema Mojim istinskim osećanjima?

Jeste li spremni da uživate u Mojim blagoslovima na zemlji, blagoslovima sličnim onima na nebu? Da li ste spremni da kao najvrednije i najsmislenije stvari u svom životu čuvate to što Me razumete, uživate u Mojim rečima i spoznajete Me? Da li ste zaista u stanju da Mi se potpuno pokorite, ne razmišljajući o sopstvenoj budućnosti? Da li zaista možete da dozvolite sebi da vas Ja usmrtim i da vas vodim, kao ovce? Ima li među vama uopšte onih koji su kadri da postignu tako nešto? Da li je moguće da su svi koje Sam prihvatio i koji su dobili Moja obećanja oni koji dobijaju Moje blagoslove? Da li ste iz ovih reči išta razumeli? Ako vas iskušam, možete li se zaista predati Mom usmeravanju i, usred ovih kušnji, tražiti Moje namere i sagledati Moje srce? Nije mi želja da umeš da govoriš mnoge dirljive reči ili da pričaš mnoge uzbudljive priče; već tražim da budeš u stanju da dobro posvedočiš o Meni i da možeš potpuno i duboko da uđeš u stvarnost. Da ne govorim direktno, da li bi mogao da se odrekneš svega oko sebe i dozvoliš da te Ja koristim? Zar to nije stvarnost koju Ja zahtevam? Ko je u stanju da dokuči značenje Mojih reči? Ipak, tražim da se više ne opterećujete sumnjama, da budete proaktivni u svom ulasku i da dokučite suštinu Mojih reči. Time će se sprečiti da pogrešno razumete Moje reči, da vam Moje značenje bude nejasno i da tako prekršite Moje upravne odluke. Nadam se da ćete u Mojim rečima dokučiti Moje namere prema vama. Ne razmišljajte više o sopstvenoj budućnosti i postupajte onako kako ste odlučili preda Mnom da biste se pokorili Božjim orkestracijama u svim stvarima. Svi oni koji stoje u Mom domaćinstvu treba da čine najviše što mogu; poslednjem segmentu Mog dela na zemlji treba da ponudiš najbolje od sebe. Da li si zaista spreman da takve stvari sprovedeš u delo?

23. februar 1992. godine

Prethodno: Hristove izjave na početku – Poglavlje 103

Sledeće: Božje reči celoj vaseljeni – Poglavlje 5

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera