O koracima Božjeg dela

Spolja gledano, izgleda kao da su koraci sadašnjeg Božjeg dela već završeni i da je čovek već iskusio sud, grdnju, zanos i oplemenjivanje Božjih reči i da je prošao kroz takve korake kao što su kušnja služitelja, oplemenjivanje perioda grdnje, kušnja smrti, kušnja osujećenja i perioda izražavanja ljubavi prema Bogu. Ipak, uprkos tome što prolaze kroz velike teškoće kod svakog od ovih koraka, ljudi ne uspevaju da spoznaju Božju volju. Razmotrite kušnju služitelja, na primer: još uvek im je nejasno šta su dobili, šta su uspeli da spoznaju i kakav efekat je Bog želeo da postigne. Kada uzmemo u obzir brzinu kojom se odvija Božje delo, čovek izgleda krajnje nesposoban da održi korak sa današnjim tempom. Može se videti da Bog najpre otkriva ove korake Svog dela čoveku i da umesto da u bilo kom od koraka nužno postigne nivo koji je čoveku zamisliv, On razjašnjava neko pitanje. Da bi Bog nekoga usavršio tako da ga zaista može zadobiti, On mora da izvrši sve gore navedene korake. Cilj ovog dela je da pokaže koje korake Bog mora da preduzme da bi usavršio grupu ljudi. Dakle, gledajući spolja, koraci Božjeg dela su završeni – ali u suštini, On je tek počeo zvanično da usavršava čovečanstvo. Ljudi treba da budu načisto u vezi sa ovim: koraci Njegovog dela su završeni, ali sâmo delo nije došlo do okončanja. Ipak, u svojim predstavama, ljudi veruju da su svi koraci Božjeg dela otkriveni čoveku, tako da nema sumnje da je Božje delo završeno. Ovakav način gledanja na stvari je potpuno pogrešan. Božje delo je u suprotnosti sa predstavama o čoveku i uzvraća udarac takvim predstavama u svakom pogledu; koraci Božjeg dela se naročito kose sa predstavama o čoveku. Sve ovo pokazuje mudrost Božju. Može se videti da predstave o čoveku u svakom navratu izazivaju razdor, a Bog uzvraća udarac svemu što čovek zamisli, što postaje očigledno tokom stvarnih iskustava. Svi misle da Bog deluje prebrzo i da se delo Božje završava pre nego što su svesni toga, pre nego što zadobiju ikakvo razumevanje i dok su još uvek u zbrci. Tako je sa svakim korakom Njegovog dela. Većina ljudi veruje da se Bog igra sa ljudima – ali to nije namera Njegovog dela. Njegov metod delovanja je razmišljanje: najpre, brzobaci pogled na cveće dok galopira jašući na konju, zatim zalazi u detalje, a nakon toga potpuno oplemenjuje te detalje – što ljude iznenađuje. Ljudi pokušavaju da zavaraju Boga, misleći da će Bog biti zadovoljan ako samo mogu da prežive dok ne dostignu određenu tačku. U stvarnosti, kako bi Bog uopšte mogao da bude zadovoljan čovekovim pokušajima da preživi? Da bi postigao optimalan efekat, Bog deluje tako što ljude iznenadi, udarivši na njih kada nisu svesni toga; ovo im daje veće znanje o Njegovoj mudrosti i bolje razumevanje Njegove pravednosti, veličanstva i nepovredive naravi.

Danas je Bog zvanično započeo usavršavanje čoveka. Da bi postali savršeni, ljudi moraju da podnesu otkrivenje, sud i grdnju Njegovih reči, moraju iskusiti kušnje i oplemenjivanje Njegovih reči (kao što je kušnja služitelja), i moraju biti u stanju da izdrže kušnju smrti. To znači da usred suda, grdnje i kušnji Božijih, oni koji se istinski pridržavaju Božje volje u stanju su da hvale Boga iz dubine svog srca i da potpuno poslušaju Boga i odreknu se sebe, voleći tako Boga srcem koje je iskreno, nepodeljeno i čisto; takva je savršena ličnost i to je upravo delo koje Bog namerava da uradi i delo koje će On izvršiti. Ljudi ne bi trebalo da naprečac donose zaključke o metodi po kojoj Bog deluje. Oni samo treba da tragaju za život-ulaskom. Ovo je od ključne važnosti. Nemojte stalno ispitivati metod Božjeg dela; to će samo ometati vaše buduće izglede. Koliko si sagledao metod po kojem Bog deluje? Koliko si bio poslušan? Koliko si zadobio od svakog metoda Njegovog dela? Da li si spreman da te Bog učini savršenim? Da li želiš da postaneš savršen? Ovo su sve stvari koje treba jasno da razumete i razmotrite.

Prethodno: Kojeg stanovišta treba da se drže vernici

Sledeće: Iskvareni čovek nije u stanju da predstavlja Boga

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera